Toekomst

Afgelopen vrijdag 31 januari boog een groep van 7 LSG-leden zich over het eerder verspreidde discussiestuk ‘Toekomst KNSB’. Hierin wordt een schets geboden van brede maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het verenigingsleven en de schaaksport. Er wordt besloten met een reeks aanbevelingen voor toekomstig beleid.

Tijdens de vergadering bleek het document meer dan voldoende stof tot gesprek op te roepen. Onze bevindingen werden besproken aan de hand van een drietal categorieën:
o ledenwerving,
o individualisering
o recreatieschaak.

Vele onderwerpen passeerden de revue. Concrete zaken die gaandeweg de avond kwamen bovendrijven en gerealiseerd zullen gaan worden waren:
o Het in ere herstellen van de schaakbibliotheek van LSG.
o Het doneren van oude schaakklokken en materiaal aan kroegen, buurthuizen en stichtingen in de regio.
o Het inventariseren van internetpseudoniemen onder LSG-internetschakers zodat enthousiastelingen in de toekomst mogelijk onderlinge toernooivormen kunnen spelen.
o Het in beeld brengen van vertrekredenen van leden, een zogenaamd exit-onderzoek.

Ondanks de wat geringe opkomst was eenieder positief gestemd over zowel het nut als het verloop van deze avond. We zien de toekomst voor LSG met vertrouwen tegemoet.

Bart van den Bosse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*