Stichting vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap

Geruime tijd geleden is door een groep (oud)-LSG-leden en LSG-vrienden een stichting in het leven geroepen onder de naam Stichting vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap. Deze stichting heeft LSG in het verleden (financieel) gesteund bij activiteiten die niet vanuit de reguliere begroting betaald (konden) worden. De laatste jaren was de stichting inactief. Recent zijn er door het bestuur van LSG echter weer activiteiten ontplooid waarbij steun goed gebruikt kan worden. Dit is in oktober verwoord in de volgende brief:

In juli van dit jaar heb je via de secretaris van LSG een e-mail ontvangen waarin de Stichting Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap onder je aandacht werd gebracht. Op dat moment konden we nog niet veel meer meedelen dan dat de stichting bestond en dat ze weer actief ging worden. Inmiddels zijn we zo ver dat we concrete informatie kunnen geven. Zoals je misschien weet zijn we door het bestuur van LSG benaderd voor het mede financieren van een tweetal activiteiten: Het opzetten van een jeugdafdeling en het aantrekken van Predrag Nikolic als trainer/speler.

De start van onze jeugdafdeling komt steeds dichterbij. Begin november hopen we de eerste leden te verwelkomen. Naast de vele praktische voorbereidingen, houdt de jeugdcommissie onder aanvoering van Rob Uittenbogaard zich vooral bezig met het werven van jeugdleden. Mark van der Werf gaf ihkv de 1e Leidse Topsport Tiendaagse een simultaan op de Koornbrug. Ook zijn er diverse proeflessen op basisscholen, waar wij de kinderen van groep 4 en 5 laten kennismaken met ons edele spel.

LSG 1 heeft de terugkeer in de Meesterklasse luister bijgezet met een overwinning op Rotterdam. Mede dankzij het debuut van Predrag Nikolic wist ons vlaggenschip Rotterdam met het kleinst mogelijke verschil te verslaan (4,5-5,5). Veel teams liggen dicht bij elkaar en een speler van het kaliber Predrag kan voor ons het verschil maken. Op dit moment hebben we een eerste afspraak voor enkele wedstrijden kunnen maken. Ook zal Predrag een aantal trainingen verzorgen.
Voor beide activiteiten benaderen we leden, oud-leden en iedereen die ons illuster genootschap een warm hart toedraagt.

Mocht je een bijdrage willen leveren dan kan dat op rekeningnr. NL25 INGB 0006 1032 95 t.n.v. Stg Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap. Als je specifiek voor een van de twee activiteiten wilt doneren vermeld dit dan in de omschrijving (b.v. jeugdafdeling). We zullen zorg dragen dat jouw bijdrage uitsluitend aan die activiteit wordt besteed.

Met vriendelijke groet namens de stichting,
Vincent Schenkelaars, voorzitter
Chris de Weert, penningmeester