Het was vandaag weer een opmerkelijk dagje. Zittend op het terras van een lokale bar zag ik ruim een uur na aanvang van de ronde Baadur Jobava in gezelschap van zijn teamcaptain ook op dat terras verschijnen. Ik dacht toen gelijk aan een een snelle remise totdat ik later naar de live borden keek. Het roept wel de vraag op, wat mag een speler nu eigenlijk tijdens dit toernooi? Getuige mijn waarneming van vanmiddag blijkbaar heel veel, ook al heeft Jobava gezien de nul na 89 zetten er geen voordeel van gehad.

Maar ik heb vandaag meer kunnen waarnemen en niet alleen op het terras. Het meest prettige was wel dat de spelers van LSG de partijen aanzienlijk beter opzetten. Maar de 99 % kans op een zege (op basis van de stellingen na ruim 3 uur spelen) werd helaas toch weer niet gepakt. En eerlijk is eerlijk aan de top heeft het weer niet gelegen. Daar werd wel gewonnen.

Daarbij werd wel dankbaar gebruik gemaakt van de post IM-dip van Stefan Kuipers (of misschien was het wel het drankgebruik geweest om de bekendmaking te vieren dat de IM-titel uiterlijk juli 2012 toegekend zou worden). Hoe dan ook Eelke kwam tegen hem goed uit de opening en maakte de partij fraai met een kwaliteitsoffer af. De partij is zeker een aanrader voor het naspelen.

Het probleem zat hem toch weer in de staart. Wim had slecht geslapen en kwam wellicht daardoor niet in zijn spel. Vrij kansloos werd er verloren. Een klein drama was er op bord zes. Albert zette zijn partij zonder meer goed op, maar met de tegenstander in tijdnood liet hij hem helaas verschrikkelijk ontsnappen. Daarbij was het een geluk dat de partij niet verloren ging, maar nog net remise bleek, dat kostte echter wel een matchpunt.

Na de puntendeling mogen we weer tegen een Turks team. Isek Aquamatch S.C., een jeugdig team, wordt gevreesd alleen als teamcaptain weet ik nog niet waarom. Het team speelt weliswaar veel beter dan de ELO’s aangeven, maar ook op basis van de TPR’s zouden we ze toch moeten kunnen hebben. Aan de top morgen de clash tussen Baden Baden en St Petersburg. Ik denk dat Baden Baden wel minimaal overeind zal blijven, want ja het is al vaker voorgekomen dat de eerste tegenstander van LSG het toernooi wint. Misschien moeten we de komende jaren een vergoeding vragen voor het tegen ons mogen spelen in de eerste ronde.

Na afloop van de wedstrijd tegen Yapi Kredi SC maakte ik maar gelijk een botte opmerking in de hoop de heren in de rest van de week aan het schaken te krijgen: “ik denk dat ik de volgende wedstrijd maar simultaan ga spelen op de laatste drie borden slechter kan het daarmee toch niet worden”. Omdat ik tegen de laagste drie borden van de volgende tegenstander, Apeldoorn, vrij kansloos ben zal ik het dreigement toch maar niet uitvoeren, hoewel met name Albert straf verdiend door in mijn bijzijn Pink Floyd voor de meest overrated band uit te maken…

De spelers komen ook op een andere manier nog goed weg. De organisatie blijkt keer op keer niet in staat aan de hand van hun notaties de partijen correct in te kunnen voeren. Dit keer ontbreken de partijen van Michiel en Wim, terwijl van de partij van Eelke weinig klopt. Op het moment dat Eelke op b5 slaat stond er in elk geval een ongedekte toren op c8 wat veel verklaard.

De tegenstander, Yapi Kredi SC, is een Turks team met een Nederlands tintje. Op het derde bord zit een jonge speler die enkele jaren in Nederland heeft gewoond, training heeft gehad van Jop Delemarre en nog altijd vloeiend Nederlands spreekt. Yapi Kredi SC is ook een team met een op papier nog behoorlijke top: een IM met 2400+ en een FM wiens rating recent behoorlijk is gezakt maar die toch ook al enkele aansprekende resultaten heeft geboekt. De kwetsbaarheid zou moeten zitten op de drie staartborden, waar we ongeveer 700 ELO-punten meer hadden.

Staartborden

Staartborden


In de uitslagen is hier niets van terug te vinden, integendeel. 2,5 -0,5 voor onze top drie en 2,5-0,5 voor hun zwakste drie. Het geeft te denken.

Laat ik met de positieve kant beginnen. Arthur heeft zich goed hersteld van de moeilijke start in dit toernooi. Met groot gemak werden de fouten van Kanmazalp afgestraft. Daarmee blijft hij zicht houden op zaken als ELO-winst en een IM-norm. Naast hem had Eelke het niet makkelijk tegen Yagiz, maar vanaf zet 29 ging de tegenstander toch opvallend in de fout.In hoog tempo werden twee pionen en een toren weggegeven. De notatie afkomstig van de organisatie klopt dus zoals gezegd niet. Michiel kwam zeer matig uit de opening, maar herstelde zich na taai verdedigen goed.

Tot zover het goede nieuws. Op de overige borden was met name het spel van Raoul volkomen onherkenbaar. Albert kon de weelde van een goede aanvals-stelling zonder materiaal te hebben geofferd niet aan. Met 22.Dxe3 worden de kansen weggegeven. Gelukkig kon hij daarna nog net een halfje binnen halen. Op basis van de eerste 30 zetten had Wim ook minstens een halfje binnen moeten halen, maar toen de druk wat werd opgevoerd kwam er niet veel goeds meer uit zijn handen. Gelukkig voor hem ontbreekt de notatie op de site, zodat niet zichtbaar wordt hoeveel kansen er eigenlijk zijn gemist.

Hopelijk zijn de klappen voor de volgende wedstrijd verwerkt, want Apeldoorn zal normaal gesproken weinig genade met ons hebben neem ik aan.

Die conclusie kan wel getrokken worden na de zoals later ook bij de analyses bleek niet geheel nodige 4½ – 1½ nederlaag tegen SG Zürich, een team met blikvanger Victor Korchnoi.

Zurich met Korchnoi

Zurich met Korchnoi


Victor “de verschrikkelijke” oogt tegenwoordig misschien wel wat broos -het is echt een oud mannetje geworden, afhankelijk van zijn wandelstok en wat steun van zijn teamcaptain- op het bord kan hij je nog altijd verschrikkelijk pijn doen zo bemerkte Eelke. De opening werd in hoog tempo op het bord gesmeten, tot aan het moment dat Victor met het verrassende 8 Tc1 kwam. Met 12 Lg1 werd de onderste rij weer behoorlijk vol geplaatst. Het oogt misschien wat vreemd, maar het bleek korte tijd later niet zo heel erg onschuldig. Eelke leverde een stuk in, probeerde nog wat, maar bleef kansloos.

De partij van Michiel was eerder afgelopen. Tegen de oude DDR-coryfee Lothar Vogt (o.a. 20 uit 29 op Olympiades en tweevoudig kampioen van Oost Duistland) werd het evenwicht eigenlijk nimmer verbroken.

Meer spanning was er bij de partij tussen Arthur en de derde GM aan Zwitserse zijde, Yannick Pelletier. Voor het publiek was het een leuk schouwspel, maar beslissend voordeel was er voor geen van beide te behalen.

Het moest dus zoals verwacht van de drie staartborden komen, waar de krachtsverschillen kleiner waren. Kansen kregen we ook wel op die borden, maar ze werden niet benut. Albert ging als eerste in fout, op zet 21 maakte zijn Pg4 een einde aan zijn kansen, terwijl een zet als Dg6 voordeel geeft.

Na de nederlaag van Albert volgde nog een puntendeling bij Wim en vervolgens een klein persoonlijk drama bij Raoul. De partij was blijkbaar opnieuw te lang om in voeren, alhoewel Raoul en zijn Nederlandse tegenstander Filip Goldstern (een bekende naam uit mijn jeugdschaakperiode) volgens mij niet echt voorbij de 100 zetten zijn gegaan.

Raoul had weliswaar lang een kwaliteit meer, maar Filip had met een tweetal pionnen en goed stukkenspel ruim voldoende compensatie. Naarmate de tijd vorderde kwam er wat meer openheid in de stelling en onstonden er wederzijds vrijpionnen. Er resulteerde uiteindelijk een eindspel met Koning + Toren tegen Koning Paard en twee pionnen. Terwijl Wim al gelijk wist te melden dat het theoretisch remise was dacht Raoul eigenlijk alleen nog maar te kunnen hopen op een onachtzaamheid. Die onachtzaamheid kwam ook, maar helaas wel van hem. In het hotel bewees de computer de juistheid van de opmerking van Wim en bleek Raoul iets van zes of zeven zetten voor het einde de zekere puntendeling verspeeld te hebben.

Aan de toptafels viel de eerste verrassing. De ratingfavoriet SOCAR leed een nederlaag tegen het Bosnische team van Pedrag Nicolic. Opvallend daarbij was dat de beslissing viel op de topborden.

We hebben gewonnen, zelfs nog met 4-2, maar het spel was vaak niet om aan te zien. Blijkbaar waren de zetten ook voor de mensen die de partijen in moeten brengen zo onbegrijpelijk dat ze de partijen niet meer konden reconstrueren.

Na zo’n drie uur spelen stonden we met 2-0 achter en gezien de stellingen konden we nog hooguit hopen op een gelijkspel, maar dan moest het wel behoorlijk meezitten. Arthur speelde een variant, die hij eerder in een jeugdtoernooi al op het bord had gehad. Blijkbaar was er toen niet goed gespeeld en geanalyseerd want wat toen als speelbaar voor zwart was bestempeld bleek nu toch echt kansloos.

Ook bij Albert liep het anders dan dat hij had verwacht. Goed het Paard-offer op f7 (uit een partij van Topolov-Kramnik) kwam op het bord, maar de tegenstander week al snel af met Pc6 en Albert kwam er daarna niet meer aan te pas. Met nog een remise stelling op het bord bij Michiel, grote problemen voor Raoul en een langzaam onduidelijker wordende stelling bij Wim zag het er toen somber uit.

De enige die zich aan de malaisse leek te onttrekken was Eelke. In het middenspel won hij een stuk, waarna hij het technisch goed uittikte (voor de kritische kijker, de notatie is verre van volledig, maar de slotstelling geeft een goed beeld).

2-1, maar nog altijd weinig zicht op een goed resultaat, maar de Albanezen wilden gewoon niet van ons winnen. De eerste die nadrukkelijk de fout in ging was de tegenstander van Michiel. Van de notatie klopt weinig, Michiel heeft nooit een kwaliteit voor gestaan. Wel kwam hij in een eindspel terecht met voor beide spelers een toren en drie pionnen en daarin deed de tegenstander alles fout wat hij fout kon doen. Kort voor het einde (wit pion c4, Th5 en Kd3; zwart pionnen a3 en b5, Tb2 en Ka5) miste hij nog Kc3 met remise. Hij sloeg met de toren op b5 om na Txb5 te beseffen dat de koning op d3 de pion op a3 nooit meer kon stoppen.

Het eerste cadeau was binnen. Het tweede kreeg Raoul. Hij had lang slecht gestaan en was voor het verkrijgen van tegenkansen maar wat pionnen gaan offeren. Vissen in troebel water noemen ze dat en het leverde een grote vis op, of eigenlijk een paard. Met iets van drie of vier pionnen compensatie was het misschien nog niet helemaal duidelijk, maar omdat de pionnen wel kwetsbaar leken en de tegenstander wellicht aangeslagen was geraakt kreeg ik er weer vertrouwen in. En dat vertrouwen bleek terecht.

Wim had 35 zetten lang aan een goede stelling gewerkt, maar had daarbij wel al wat kansen gemist. In de tijdnood leek hij te veel risico te nemen, maar het viel uiteindelijk gelukkig nog mee. Na 40 Pf5 kreeg hij de zaak toch weer onder controle.

De uitslag is hard, keihard, een nederlaag met de maximale cijfers 0-6. Gezien de sterkte van de tegenstanders niet eens zo heel erg ver van de te verwachten score. Maar er blijft toch een ontevreden gevoel achter.

LSG - Baden-Baden

LSG – Baden-Baden


Ontevreden want de 0-6 was toch echt niet nodig. En dat idee leeft niet alleen bij LSG. De teamcaptain van Baden Baden was na afloop opgelucht dat met name Naiditsch en Shirov schadevrij waren gebleven. Bij Shirov was van het gezicht en uit de gebaren na afloop ook af te lezen dat hij de winst op een goed moment niet meer echt verwacht had (om het mild uit te drukken). Maar tegelijkertijd moet wel opgemerkt worden dat de stelling die Arthur tegen Shirov kreeg niet heel makkelijk speelde. Ik kan iedereen in elk geval deze partij voor het naspelen en analyseren aanbevelen. In Chesstheatre is ook het tijdgebruik van beide heren gedurende de partij te volgen.

Dramatisch was ook de afloop van de partij van Michiel tegen Naiditsch. Tot aan zet 40 was er nog niet veel aan de hand, maar op zet 40 was Lxd3 de fout waarmee een half punt werd weggegooid. 40. Ta1 was de benodigde zet, die Michiel zoals hij na afloop aangaf nog wel even had overwogen, maar helaas niet had uitgevoerd.

Bij het ontbijt vanochtend leken de wonden in elk geval weer aardig geheeld. Vandaag mogen we weer tegen het Albanese Butrini. Vorig jaar wonnen we daar met 4½ – 1½ van, maar dat ging niet echt makkelijk en we hadden toen een op papier duidelijk sterker team. We zijn dus gewaarschuwd, hopelijk levert dat morgen een positiever verslag op. Maar ongeacht de uitslag, als capitano vermaak ik me hier met het meer dan uitstekende terrassen-weer toch wel.

En voor zo ver ik kan beoordelen de organisatie ook.

Gisteravond is de officiële opening van het toernooi geweest, dit jaar op een tijdstip dat ook meerdere LSG-spelers aanwezig konden zijn. De captains meeting verliep rustig. Het weer is prachtig en we mogen in de eerste ronde weer vlammen tegen toppers op de live borden.

Hotel waarin gespeeld wordt

Hotel waarin gespeeld wordt


De rust die nu aanwezig is staat redelijk haaks op de aanloop naar dit toernooi. Ik heb zeldzaam veel mailwisselingen vooraf gehad met de organisatie, maar de lastigste hobbel kwam nog op de dag van vertrek naar Slovenië. Een van de spelers kwam zaterdagochtend vier uur voor de officiële vertrektijd van het vliegtuig tot de ontdekking dat hij zijn paspoort kwijt was. Diverse telefoontjes heel veel heen en weer geloop en uiteindelijk een kleine sprint door schiphol hadden het gewenste resultaat. De speler zat met een nooddocument in het vliegtuig.

Nu gebleken is dat dit soort hobbels genomen kunnen worden moet de eerste hobbel op het schaakbord toch wel een makkie zijn. Het als vijfde geplaatste OSG Baden Baden zal het denk ik zwaar krijgen.

LSG OSG Baden Baden
Arthur Pijpers (2313) Alexei Shirov (2713)
Eelke Wiersma (2391) Etienne Bacrot (2705)
Michiel Bosman (2342) Arkadij Naiditsch (2707)
Raoul van Ketel (2286) Peter Heine Nielsen (2687)
Wim Heemskerk (2280) Liviu Dieter Nisipeanu (2638)
Albert Termeulen (2205) Jan Gustafsson (2631)

We hebben wit op de oneven borden. De partijen zullen als alles goed gaat live te volgen zijn vanaf 15:00. Hopelijk lukt het ook nog in de loop van de week wat foto’s te plaatsen.

Na een zwoel avondje, opgesierd door vuurwerk op zowel de borden als aan de hemel, bleek Ivo Wantola zijn titel geprolongeerd te hebben. De allesbeslissende slotronde leverde heroische gevechten op aan de topborden, waar zowel Ivo als Edwin lange tijd op weg leken naar een vol punt. Maar hun opponenten, Wim Heemskerk resp. Michiel van Wissen, wilden van geen wijken weten en hielden hun rug recht. Waarbij Edwin zelfs even zijn hand leek te overspelen, en Ivo toch nog een ultieme kans op winst miste. Zo eindigden zij allen op 5,5 uit 7 en kon Willem van Briemen zich hierbij voegen via een partij die leek op een potje packman. Adinda was in een te goede bui.

Verder viel in de zaal gelukkig weer veel te genieten, daarbij duidelijk makend dat ronde 5 een uitzondering was. Spelers leken zich te realiseren dat er nog maar 1 spektakelprijs kon worden uitgereikt en zo vloog men elkaar op vele borden naar de keel. Gerrie Bloothoofd, bezig aan een goed toernooi, bekroonde zijn goede optreden met een vlotte alsmede fraaie overwinning op Piet Zwetsloot. Albert Termeulen zag Jeffrey van Vliet grote risico’s nemen en had voor een onverdoofde, zeer bloederige slachting kunnen zorgen. In plaats daarvan offerde hij zijn dame en miste een kleine pointe in het directe vervolg, waardoor compensatie uitbleef.

Opmerkelijk was verder dat Thijs Roorda geen vol punt scoorde tegen de stug verdedigende Ali Nejadsam. In plaats van 33 Dxf7 was Pf6 op slag winnend. Een abrupt alsmede fraai einde kwam aan de partij tussen Coene en Oei. Frankie pakte een giftige pion op e5, maar de pointe (Pe7+ gevolgd door Pxg6+ en damewinst) kan gemist worden op zo’n heet avondje. De kraker tussen Molsbergen en Bingen leverde veel spektakel, alsmede een redelijk onevenwichtige materiaalverdeling. Net iets te incorrect gespeeld om voor de schoonheidsprijs in aanmerking te komen, maar leuk geprobeerd heren!

Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar dan wordt het langdradig. Het was genieten, en dat gold eigenlijk voor het hele toernooi. Een enkele keer moeten wijzen op de notatieplicht, veel meer is er niet te doen geweest voor de wedstrijdleiding. Hetgeen duidt op een zeer sportief verlopen toernooi.

We hebben het graag voor u gedaan, ook dit jaar. Met dank aan Joris Kuipers voor de indelingen, veel dank aan Albert van Os voor zijn noeste arbeid mbt het invoeren van de partijen en Folkert Geertsma voor de snelle plaatsing op de website.

Hopelijk heeft u er ook van genoten en neemt u volgend jaar nog wat extra clubgenoten mee naar dit sfeervolle toernooi. Op naar 60 deelnemers in 2012! Speciaal voor de LSG’ers : mocht u zich deze zomer nog vervelen, denk er dan eens aan om een verslagje / analyse te maken voor ons edele clubblad!

Ratingprijzen

< 2100 : A. Serdijn (LSG) < 1950 : E. Wagemans (Oegstgeest 80) < 1800 : G. Bloothoofd (LSG) < 1650 : F. Hordijk (Daniel Noteboom) < 1500 : J. Kettenis (LSG) Beste LSG'er : C. Kuiper Gegroet, Rudy van Wessel

Partijen

Uitslagen

Bd White Black Results
1 Haastert, E. van Wissen, M. van ½ – ½
2 Heemskerk, W. Wantola, I. ½ – ½
3 Wagemans, E. Berg, A. van den 0 – 1
4 Serdijn, A. Briemen, W. van 0 – 1
5 Ketel, R. van Vreugdenhil, F. 1 – 0
6 Termeulen, A. Vliet, J. van 0 – 1
7 Coene, I. Oei, H.I. 1 – 0
8 Straver, R. Geertsma, F.J. 1 – 0
9 Postma, J. Leur, B. de 0 – 1
10 Thissen, T. Leeuwenburg, E. 0 – 1
11 Erwich, F. Lauer, A. 1 – 0
12 Roorda. T. Nejadsam, A. ½ – ½
13 Drunick, J.W. van Aalders, P. ½ – ½
14 Bosse, B. v.d. Peut, A. van der 0 – 1
15 Kubbenga, M. Hordijk, F. 1 – 0
18 Randen, F. van Bon P. 1 – 0
19 Volders, W. Schenkelaars, V. 1 – 0
20 Wit, J. de Landsheer, J. ½ – ½
21 Bakker, J. Jeu, M. de ½ – ½
22 Maat, N. van der Ruyter, W. de 1 – 0
23 Kors, H. Kuipers, J. 1 – 0
25 Bent, F. van der Kettenis, J. 0 – 1
26 Molsbergen, C. Bingen, S. 1 – 0
27 Zwetsloot, P. Bloothoofd, G. 0 – 1
28 Kuiper, C. Zeevaarder, M. 0 – 1

Of het aan mijn slotzin uit het vorige verslag lag weet ik niet, maar ronde 6 begon met 3 niet al te spectaculaire partijen. Folkert Geertsma en Thomas Thissen toonden veel wederzijds respect en besloten elkaar pas in zaal D voor het eerst pijn te doen tijdens een langdurige vluggersessie. Niet veel later viel de 1e uitslag van deze avond, en wel door wegblijven van Jonathan Faydi. Opponent Albert Lauer was liever op Terschelling geweest. Frans Vreugdenhil en Albert Termeulen speelden een ogenschijnlijk interessante variant van de Pirc. Kenners in de zaal, waaronder Albert, konden een geeuw moeilijk onderdrukken. Frans vond het interessant genoeg en na ruim een uur nadenken kwam de langverwachte zetherhaling (eeuwig schaak) op het bord. Peter Aalders meldde met enige trots een plusremise gescoord te hebben tegen Thijs Roorda. Een rustig begin voor de organisatie, die de spektakelprijs van ronde 5 had toegekend aan de heren Van Wissen en Oei.

Michiel trakteerde op dat moment Ivo op een verfrissend tussenschaakje, aan de gezichtsuitdrukking te zien gemist door Ivo. Igor probeerde Edwin onder druk te zetten, met wederzijds langdurig tijdverbruik tot gevolg en Robert Straver was langzaam aan het bijkomen van het vrij simpele tactische grapje van opponent Wagemans. Nee, het spektakel vond plaats in zaal D, waar menig analyse een stuk langer duurde dan de voorafgaande partij. De eerste (echte) overwinning werd genoteerd door Hordijk, die met een blitz-aanval op de koning van Zwetsloot snel succes oogstte.

Na tienen kwam de avond dan toch op gang. Igor had z’n stelling iets teveel over-stretched, in een poging het initiatief te pakken. Met een paar rake klappen toonde Edwin aan dat de witte stelling al snel beyond repair was. Ivo leek zich onder de lichte druk uit te kunnen werken, maar belandde in een lastig toreneindspel met alleen kansen voor Michiel. Wim Heemskerk profiteerde van een onoplettendheid van Jeffrey van Vliet en kon afwikkelen naar een makkelijk gewonnen eindspel.

Van de achtervolgers op de echte kanshebbers deden Ed Wagemans, Willem van Briemen en Adinda Serdijn uitstekende zaken. Ed Wagemans zag Robert Straver in een te creatieve bui materiaal weg blijven geven, tot in de analyse aan toe. Een avond waar het er gewoon niet in zat, zo lijkt de conclusie. Willem van Briemen speelde zeer creatief tegen de Ben-Oni van Frans Erwich, en werd beloond voor zijn originaliteit. Echter rook zijn stelling rond zet 18 niet helemaal fris, waar …,Pb6 een beter alternatief lijkt dan de afwikkeling met …,Pg4 die Frans speelde. Het slot speelde Willem echter fraai, na een aantal nuttige schaakjes om de 40 te halen bleek de koning van Frans op b2 erg ongelukkig te staan. Adinda leek opgevouwen te worden door de damevleugel aanval van Ben de Leur, maar deze vergaloppeerde zich door een paard-achteruit-zet te missen waarna opeens de agressief opgestelde witte poppetjes snel het doosje in verdwenen.

Opvallend blijft het goede spel dat nieuw-LSG-lid Gerrie Bloothoofd laat zien. Zijn ervaren tegenstander had z’n handen meer dan vol aan het actieve tegenspel van Gerrie, die hier en daar kansen op meer miste en uiteindelijk met lege handen de zaal moest verlaten. Ook Ali Nejadsam verraste in positieve zin met een overwinning op Niek van de Maat, al lag daar een kleine tactische misrekening aan ten grondslag. Doorspelen met een kwal minder vond Niek niet meer de moeite van het proberen waard.

De ontknoping van de avond vond plaats aan de borden 24 en 25, nadat Michiel van Wissen de spanning in dit PK weer volledig terug had gebracht door met fluwelen handschoen Ivo op te brengen in het toreneindspel. Aan het 24e bord ontstond een paardeindspel waar Michiel Zeevaarder een nuttige tijdsvoorsprong had. Toen hij het noteren voor gezien hield (met nog 6.40 op de klok) maakte Daan Vernooy daar terecht een opmerking over. In plaats van rustig de notatie bij te werken hield Michiel het voor gezien, Daan verbouwereerd achterlatend aan zijn bord.

Het 25e bord is dit toernooi altijd een speciale aangelegenheid. Het vormt in z’n eentje de 4e rij, de heren daar genieten doorgaans in alle rust van hun eigen, door anderen soms niet begrepen creativiteit. Toen ik me, na de emotionele toestanden rond bord 24 achter te hebben gelaten, me richting bord 25 bewoog, verscheen er een zichtbare brede glimlach op het gezicht van de witspeler. Hij had het gered, de volle aandacht van de wedstrijdleider was een feit. De stelling op het bord was makkelijk gewonnen voor Molsbergen, maar het was duidelijk dat hij zoveel genoot van deze luxe dat deze partij nog wel even kon duren (ware het niet, dat de klok nog maar enkele minuten te spelen aangaf). Rustig doornoterend en de winnende afwikkeling maar niet uitvoerend, werd de stelling toren + loper tegen paard en 3 pionnen steeds interessanter. Met nog anderhalve minuut op de klok kwam de witspeler er achter dat er niet meer genoteerd hoefde te worden. Pardoes zette hij zijn loper op een paardschaakje afstand van zijn koning en dus werd het nu echt spannend. Al snel volgde het ultieme drama van deze avond. Chiel gaf een schaakje, Chris pakte z’n toren om snel een tempo-zet te doen. Helaas voor Chris kon hij met de toren het schaak opheffen, maar dat deed de toren in het doosje belanden…

Volgende week de apotheose… we kijken er nu al naar uit. Ondanks de nederlaag in ronde 6 zijn de kansen van Ivo nog steeds uitstekend.

Gegroet,
Rudy van Wessel

Partijen

Uitslagen

Bd White Black Results
1 Wantola, I. Wissen, M. van 0 – 1
2 Coene, I. Haastert, E. van 0 – 1
3 Vliet, J. van Heemskerk, W. 0 – 1
4 Vreugdenhil, F. Termeulen, A. ½ – ½
5 Wagemans, E. Straver, R. 1 – 0
6 Leur, B. de Serdijn, A. 0 – 1
7 Briemen, W. van Erwich, F. 1 – 0
8 Peut, A. van der Ketel, R. van 0 – 1
9 Berg, A. van den Drunick, J.W. van 1 – 0
10 Oei, H.I. Bloothoofd, G. 1 – 0
11 Geertsma, F.J. Thissen, T. ½ – ½
12 Aalders, P. Roorda. T. ½ – ½
13 Faydi, J. Lauer, A. 0 – 1 R
14 Leeuwenburg, E. Wit, J. de 1 – 0
15 Weiland, H. Kubbenga, M. ½ – ½
16 Nejadsam, A. Maat, N. van der 1 – 0
17 Landsheer, J. Volders, W. ½ – ½
18 Hordijk, F. Zwetsloot, P. 1 – 0
19 Kuipers, J. Bosse, B. v.d. 0 – 1
20 Ruyter, W. de Postma, J. 0 – 1
21 Bon P. Schenkelaars, V. ½ – ½
22 Kettenis, J. Randen, F. van 0 – 1
23 Bingen, S. Bakker, J. 0 – 1
24 Zeevaarder, M. Vernooy, D. 0 – 1
25 Molsbergen, C. Kuiper, C. 0 – 1

Foto-finish

Of de strijd om de titel beslist gaat worden dmv een foto-finish valt te betwijfelen, na de imposante alsmede onverwachte overwinning van Ivo Wantola op Edwin van Haastert. Vanuit een Schotse opening kwam een interessante stelling op het bord die optisch wat beter leek voor Edwin, zeker na het enigszins bizar ogende g7-g5 van Ivo. Niet veel later offerde Ivo echter een kwaliteit en verkreeg daarmee tegenspel. Zoveel zelfs dat Edwin eigenlijk genoodzaakt was om de kwal terug te geven met ongeveer gelijke kansen. Toen hij dit niet deed werd hij even later verrast door het winnende paardoffer op g3 waarna Ivo het met …,Te4 fraai uitmaakte. Een partij om na te spelen!

Al veel eerder op de avond waren Daan Vernooy en Wim de Ruyter alweer aan het analyseren. Tijdens de laatste training bij LSG, waar het Albins tegengambiet op speciaal verzoek behandeld werd, was Daan helaas de grote afwezige. Zo zie je maar hoe de kleine zaken des levens een enorme impact kunnen hebben… na 9 zetten, en met de koffie nog warm, was het mat. Te kort voor de schoonheidsprijs, helaas Wim.

De overige ratingfavorieten kwamen op min of meer regelmatige wijze tot een vol punt. Wim Heemskerk ten koste van teamgenoot Robert Straver, en Jeffrey van Vliet ten koste van de winnaar van de spektakelprijs van ronde 4, Michael Kubbenga. Zij behouden de aansluiting op koploper Ivo, echter op een vol punt achterstand. Aan dat rijtje kan ook Michiel van Wissen toegevoegd worden, al was zijn overwinning op Frankie Oei allesbehalve regelmatig te noemen. Na anderhalf uur spelen hadden de heren in totaal 12 zetten gedaan, dwz allebei 6. En bepaald niet de meest briljante, edoch wel interessante. Frankie miste een goede kans door Pxb4 in de opening te spelen, nadat Michiel met c2-c4 de dame had aangevallen. De stelling bleef gecompliceerd en ergens heeft Oei een goede kans op groot voordeel laten lopen. In de tijdnoodfase bleek Michiel – niet onverwacht – slagvaardiger dan zijn opponent.

De laatste speler die zich aansloot in de achtervolging op koploper Ivo was Igor Coene, oud-winnaar van dit toernooi. Thomas Thissen mishandelde de opening nogal waarna Igor in alle rust zijn positionele plus mocht verzilveren, en deed dat bekwaam.

Hans Kors snoepte van de verboden vrucht op h2 en zag niet veel later hoe tegenstander Gerrie Bloothoofd zijn loper in het doosje deed verdwijnen als ware het Hans Klok. Het duel tussen Kuiper en Kuipers was er een van wisselende kansen. De ongeveer gratis toren op a1 werd niet veel later nog gratisser uitgewisseld voor die op h8, waarbij Joris van geluk mocht spreken dat zijn paard op d7 geen loper was. Helaas kon Chiel de luxe van een stuk meer niet aan en gaf al snel een ros kado aan Joris, die vervolgens in rap tempo gebruik maakte van de open g-lijn.

In dezelfde categorie mag de partij tussen Albert Lauer en Peter Aalders geplaatst worden. Een blinde vlek aan de kant van Aalders betekende het verlies van een volle toren. Lauer had wat probleempjes om los te komen en gaf een stuk terug, daarna een kwal om met een pion meer het toreneindspel in te gaan. Met 2 verbonden pionnen tegen een kale koning ging echter het licht volledig uit bij Lauer en eindigde de partij in een vermoedelijk terechte remise.

To mate or not to mate, dat was de vraag bij Termeulen – vd Maat. Albert liet inslag op c2 toe met het idee dat hij een mataanval had. Dat was ook zo, maar Niek vd Maat had ook een mataanval. Echter, in de uitvoering ging het helaas voor Niek mis want met een mooi dame-offer (38 …Dc1+ Txc1,Txc1+ Ka2,Lb1+ Ka1,Pb3 mat) had hij de partij in zijn voordeel kunnen beslissen.

De kroon op weer een mooie avond werd echter gezet door de heren Schenkelaars (alweer als laatste bezig!) en Van de Peut. Laatstgenoemde speelde lange tijd met groot voordeel maar zag geen weg door de witte gelederen (die er overigens wel was, o.a. via het aardige 43…,d4-d3 Dxe3,Ph3+). In de uitvluggerfase bleef Aart beter staan en kon hij, en ik overdrijf nu niet, ca. 0,2 seconden voor het vallen van zijn vlag de vijandelijke koning toch nog matzetten. Niet eerder heb ik een dergelijke foto-finish van nabij mogen aanschouwen als wedstrijdleider.

Gaat iemand Ivo nog stoppen dit jaar? Volgende week de kraker tussen de trotse koploper en de langzaam op stoom gerakende Michiel van Wissen. Gaat u vooral zo door met spektakelstukken afleveren, het is dit jaar genieten geblazen voor de organisatie!

Gegroet,
Rudy van Wessel

Partijen

Uitslagen

Bd White Black Results
1 Haastert, E. van Wantola, I. 0 – 1
2 Heemskerk, W. Straver, R. 1 – 0
3 Kubbenga, M. Vliet, J. van 0 – 1
4 Wissen, M. van Oei, H.I. 1 – 0
5 Thissen, T. Coene, I. 0 – 1
6 Ketel, R. van Geertsma, F.J. ½ – ½
7 Faydi, J. Leur, B. de 0 – 1 R
8 Leeuwenburg, E. Wagemans, E. 0 – 1
9 Erwich, F. Postma, J. 1 – 0 R
10 Randen, F. van Berg, A. van den 0 – 1
11 Termeulen, A. Maat, N. van der 1 – 0
12 Lauer, A. Aalders, P. ½ – ½
13 Schenkelaars, V. Peut, A. van der 0 – 1
14 Bloothoofd, G. Kors, H. 1 – 0
15 Bosse, B. v.d. Jeu, M. de ½ – ½
16 Weiland, H. Kettenis, J. 1 – 0
17 Volders, W. Bon P. ½ – ½
18 Wit, J. de Zwetsloot, P. 1 – 0
19 Bakker, J. Nejadsam, A. 0 – 1
20 Landsheer, J. Zeevaarder, M. 1 – 0
21 Vernooy, D. Ruyter, W. de 0 – 1
22 Kuiper, C. Kuipers, J. 0 – 1
23 Bent, F. van der Molsbergen, C. 0 – 1

De heren Aalders en Heemskerk waren deze ronde als eerste klaar. Dat had er alles mee te maken dat Peter Aalders snel een zware fout maakte in wat eerst een vrij ongevaarlijke opening leek. Daan Vernooy dacht tegen John Kettenis even een pion te kunnen snacken en zo doende een comfortabele stelling te bereiken. John had echter een heel ander idee, namelijk een ondekbaar mat in 1. Daan moest zich vervolgens toch enigzins beduusd een nederlaag accepteren.

Hans Kors koos heel snel voor een aanval tegen Jos Landsheer’s koningsfianchetto. Laatstgenoemde slaagde er niet in om op tijd de verdediging te organiseren danwel tegenspel elders te genereren waarop de witte koningsaanval doorsloeg en Hans Kors een punt mocht bijschrijven. Folkert Geertsma en Ben de Leur kozen voor een rustiger opzet, waar geen van beiden echt voordeel bereikte derhalve eindigde de partij vrij geruisloos in een vlotte remise. Volgens Chris Molsbergen is het dit jaar niet zijn toernooi, dat bleek ook deze ronde waar hij de grootste problemen had om zijn stukken fatsoenlijk te ontwikkelen, danwel zijn koning naar veilige oorden te brengen. Tegenstander Van Randen maakte optimaal gebruik van de misplaatste zwarte stukken en kon snel het punt pakken.

Volders en De Wit wisten snel heel veel stukken te ruilen, met een gelijkwaardige stelling en remise als resultaat, al werden er tijdens de analyse nog de nodige winstpogingen gedaan zonder enig succes. Bon wist daarentegen na een behoorlijke slagenwisseling tegen Van de Bent goed gebruik te maken van zijn toren op de zevende rij en de niet al te harmonieus geplaatste stukken van zijn tegenstander. Een ondenkbaar mat dwong Van de Bent tot opgave. Wagemans wist het nodige materieele voordeel te verkrijgen tegen Hordijk. Nadat zijn witte paarden en toren elke illusie van tegenspel onmogelijk maakten, gaf zijn tegenstander zich gewonnen.

Na een onduidelijke reeks ruilacties stond Roorda ineens enige pionnen achter tegen Van Wissen. De laatste toonde snel aan dat er van compensatie geen sprake was en was even later de winnaar van dit duel. Vincent Schenkelaars kwam tegen De Ruyter al vrij snel op voordeel en was zeker niet van plan weer als laatste de zaal te verlaten. Na het nodige gemanouvreer was het niet een vrijpion maar een kwaliteitswinst, waarmee Vincent de winst binnenhaalde.

Zeevaarder wist danwel een pion te bemachtigen in de opening tegen Kubbenga, maar faalde in ’t nauwkeurig organiseren van zijn stukken teneinde het zwarte initiatief te breken. De witte dame en koning kwamen vervolgens ernstig in gevaar. Nadat de witte dame het veld moest ruimen was het niet veel later uit. Van Vliet probeerde tegen Van Haastert een soortgelijke aanpak als Kors tegen Landsheer. Echter in dit geval had zwart een actievere stelling en bovendien een counter door het centrum in petto. Een dameruil was onvoldoende om zwarts initiatief te stuiten en de witte lichte stukken bleken erg kwestbaar wat tot materiaalverlies en uiteindelijk een nederlaag leidde.

Albert Lauer had tegen Joop Bakker zonder veel problemen een aanval op de damevleugel afgeslagen en leek na het oogsten van de nodige pionnen soepel voor de winst te gaan. Hij maakte het zichzelf echter onnodig moeilijk, en moest nog de nodige moeite doen om het punt binnen te halen. Marcel de Jeu ging tegen Raoul van Ketel al snel de fout in en keek tegen een mindere stelling aan met ook nog eens een pion minder. Langzaam aan werd het voordeel voor Raoul groter, waarop additioneel materieelverlies het pleit beslechtte en Marcel het punt aan zijn tegenstander moest laten. Igor Coene maakte van een pionnenopmars in ’t centrum gebruik om tegenstander Albert Termeulen in onoverkomelijke problemen te brengen. Gebrek aan enige tactische tegenkansen zorgden ervoor dat zwart enigzins roemloos tenonder ging.

Nejadsam kon tegen Stanley Bingen diens stelling al vroeg verzwakken, maar zoals de vorige ronden verdedigde Stanley zich taai en moest Nejadsam nog lang bikkelen teneinde het voordeel uit te bouwen en de partij te winnen. Ad van den Berg ging tegen Adinda Serdijn wat al te enthousiast naar voren op de koningsvleugel. Deze zeker niet te onderschatten dame toonde vervolgens haarfijn aan dat de witte koningsstelling er niet al te fris uitzag en incasseerde enige pionnen. Vakkundig werd de partij vervolgens uitgetikt en had Adinda de tweede overwinning tegen een sterkere opponent binnen. Zwetsloot wist tegen Thissen de balans redelijk lang te handhaven. Toen Thissen met zijn zwarte dame zonder kloppen de witte stelling binnendrong, bleek e.e.a. niet zo solide als het eruit zag. Nadat alle lijnen richting de witte koning waren opengebroken was verder verweer zinloos en kon Thomas het punt incasseren.

In een stelling met tegengestelde rokades slaagde Joris Kuipers er tegen Bloothoofd niet in zijn stukken effectief te organiseren waarop zwart het initiatief greep en de stelling na een pionverlies snel achteruitging. Pogingen tot het verkrijgen van tegenspel faalden en Joris kon niet anders dan de winst aan zijn tegenstander te laten. Ivo Wantola kwam tegen Frans Erwich snel op voordeel, maar moest nog tot het eindspel doorgaan om de winst te pakken. De partij tussen Robert Straver en Leeuwenburgh bleef materieel gezien tot het eind in evenwicht maar het witte pionnenduo op de koningsvleugel bezorgden samen met de actievere witte stukken, waaronder een gecentraliseerde koning, dat er voor de zwartspeler niets in zat. In een Franse partij leek de ontmoeting tussen Van der Maat en Van Briemen op een partij uit de voorgaande editie van het PK. Initieel had de zwartspeler te kampen met enige druk, maar langzaam kwamen de stukken vrij en was het uiteindelijk zijn tegenstander die in de problemen kwam. Pas laat in het eindspel viel de beslissing in ’t voordeel van Van Briemen. Postma en Kuiper morstten beide de nodige pionnen/stukken en dergelijke. Postma hield uiteindelijk het meeste materiaal over en dus de overwinning. Bart van den Bosse had het erg moeilijk tegen Harro Weiland, maar zag zijn hardnekkige verdediging beloond met een remise. Aart van de Peut verloor ergens enige pionnen tegen Frans Vreugdenhil en zag die niet meer terug. Dat betekende dan ook dat Frans er met het punt vandoor ging.

De laatst overgebleven partij van de avond tussen Oei en Van Drunick eindigde na een lange strijd in remise nadat Oei eerder in de partij toch wel wat beter leek te staan.

Albert van Os

Partijen

Uitslagen

Bd White Black Results
1 Vliet, J. van Haastert, E. van 0 – 1
2 Wantola, I. Erwich, F. 1 – 0
3 Straver, R. Leeuwenburg, E. 1 – 0
4 Aalders, P. Heemskerk, W. 0 – 1
5 Berg, A. van den Serdijn, A. 0 – 1
6 Roorda. T. Wissen, M. van 0 – 1
7 Coene, I. Termeulen, A. 1 – 0
8 Oei, H.I. Drunick, J.W. van ½ – ½
9 Geertsma, F.J. Leur, B. de ½ – ½
10 Maat, N. van der Briemen, W. van 0 – 1
11 Zwetsloot, P. Thissen, T. 0 – 1
12 Peut, A. van der Vreugdenhil, F. 0 – 1
13 Jeu, M. de Ketel, R. van 0 – 1
14 Zeevaarder, M. Kubbenga, M. 0 – 1
15 Wagemans, E. Hordijk, F. 1 – 0
16 Kors, H. Landsheer, J. 1 – 0
17 Bosse, B. v.d. Weiland, H. ½ – ½
18 Lauer, A. Bakker, J. 1 – 0
19 Volders, W. Wit, J. de ½ – ½
20 Kuipers, J. Bloothoofd, G. 0 – 1
21 Postma, J. Kuiper, C. 1 – 0
22 Schenkelaars, V. Ruyter, W. de 1 – 0
23 Randen, F. van Molsbergen, C. 1 – 0
24 Kettenis, J. Vernooy, D. 1 – 0
25 Bon P. Bent, F. van der 1 – 0
26 Nejadsam, A. Bingen, S. 1 – 0