Overstap naar de vrijdag lijkt succes

De dagen rond Kerst en de jaarwisseling zijn traditioneel een tijd om te overdenken wat was en wat gaat komen. 2016 was voor LSG een bewogen jaar. De overstap van de dinsdag naar de vrijdag heeft ons illuster genootschap doen schudden. Inmiddels zijn we vier maanden verder. Tijd voor een eerste evaluatie.

Hoe zorgvuldig we de stap ook hebben gezet, niemand kon voorspellen welke impact het zou hebben. Binnen het bestuur leefde het idee dat we aanvankelijk een stapje terug zouden moeten doen – qua aantal leden, qua opkomst – om daarna twee stappen naar voren te zetten.
Afgelopen zomer verloren we maar liefst 15 leden. Ongeveer de helft van hen gaf aan dat de overstap naar de vrijdag hier debet aan was. Het kwam niet als verrassing, maar het deed wel pijn. Sommigen waren al zeer lang lid en ik vind het jammer dat zij deze keus hebben gemaakt. Toch doet het mij plezier om te zien dat de meesten van hen in Philidor of Leithen een nieuwe club hebben gevonden.

De stappen voorwaarts kwamen sneller dan verwacht. Sinds begin juli hebben we maar liefst 26 nieuwe leden mogen verwelkomen. Voor zeker de helft van hen speelde de overstap naar de vrijdag een rol bij hun keuze. Zo zien we nu 6 spelers op de vrijdag in de leeftijdscategorie 11-13 jaar voor wie spelen op een doordeweekse avond nog te laat zou zijn geweest. Deze zes komen overigens van buiten; voor een overstap vanuit LSG Jeugd was het nog te vroeg.

Om de verhuizing naar vrijdag ruchtbaarheid te geven zijn we het seizoen begonnen met twee avonden die open stonden voor leden en niet-leden. Beide avonden werden met meer dan 50 deelnemers goed bezocht. Onder hen ook een aantal mensen dat heeft aangegeven graag lid te willen worden. Als je iedereen meetelt die nu lid is, waren op de eerste twee avonden gemiddeld 42 LSG-ers actief.

Het aantal spelende LSG-ers liep de eerste maanden sterk uiteen. Er was een avond met maar 22 leden, maar er waren ook avonden dat de schuifwand naar zaal B open moest omdat onze reguliere speelzaal onvoldoende ruimte bood. In onderstaande tabel is het aantal spelende LSG-ers per discipline afgezet tegen het aantal in voorgaande jaren.

Open avond Intern 1 Intern 2 Zwitser A Zwitser B snel rapid PK LeiSB totaal
Opkomst 2013-2014 35,8 34,2 20,9 30,9 31,8 25,7 36,7 37,1
Opkomst 2014-2015 39,0 34,1 25,3 26,1 28,5 25,7 39,3 37,9
Opkomst 2015-2016 37,3 32,5 21,3 26,1 27,8 27,0 34,0 35,8
Opkomst 2016-2017 42,0 37,0 24,0 35,3 34,0 42,6

Als je naar de opkomst kijkt, zie je dat de het gemiddeld aantal leden dat deelneemt aan de eerste helft van de interne vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Wel is de verscheidenheid aan deelnemers groter. Veel mensen spelen zo nu en dan; slechts weinig leden spelen (bijna) alle ronden. Zo zijn er maar 11 LSG-ers die vaak (8x of meer) deelnemen aan een van de 10 interne avonden; in de afgelopen jaren waren dit meer dan 20 LSG-ers.
De snelschaakavond met Sinterklaas was goed bezocht. Maar vooral het aantal deelnemers aan het Zwitsers valt op. Het Zwitsers kent altijd al een relatief hoge opkomst, maar het aantal spelers is nu gestegen van rond de 50 naar rond de 60 per avond.

De gemiddelde opkomst per avond (totaal) is na vier maanden maar liefst 42,6. Een stijging van 5 a 6 leden per avond in vergelijking met de afgelopen jaren. Dit getal is wel wat vertekend doordat 4 van de 7 avonden Zwitsers al hebben plaatsgevonden, terwijl het traditioneel minder goed bezochte rapidtoernooi nog moet komen. Toch lijkt de verwachting reëel dat we boven de 40 zullen eindigen. Ook hier zetten we een stap voorwaarts.

De overstap naar de vrijdag heeft meer gevolgen. Zo zien we dat we relatief meer dubbelleden hebben gekregen; leden die (ook) voor een andere vereniging extern spelen. Mogelijk maken zij die overstap later. Op korte termijn heeft dit ertoe geleid dat we maar 7 teams op de been konden brengen; een minder dan de afgelopen jaren. De prestaties van de teams ogen halverwege het seizoen erg goed; LSG 2, 3 en 4 staan zelfs bovenaan. Ook dit moeten we in perspectief plaatsen; LSG 2 en 4 zijn immers vorig seizoen gedegradeerd.

Het zijn roerige tijden en het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Op dit moment lijkt het erop dat we de twee stappen naar voren sneller zetten dan voorzien. Aan het eind van het seizoen zullen we kijken of de ontwikkelingen doorzetten; dan zullen we ook met de leden besluiten of we in de toekomst op vrijdag zullen blijven spelen.

Rest mij om iedereen een heel mooi jaar te wensen, persoonlijk en op het bord. Ik hoop jullie snel weer te zien. Op een vrijdag, bij het Oliebollen, bij de KNSB of bij het Noteboom.

Raoul van Ketel, voorzitter LSG

3 reacties op “Overstap naar de vrijdag lijkt succes

 1. Het is idd geen slechte move!
  Ik ben nog wel benieuwd of de opkomst van de interne in de eerste rondes hoger is dan de laatste rondes. Verder moet er wellicht nagedacht worden over een uitbreiding van het zwitsers als dat populairder is dan het keizersysteem van de interne: mijn punt blijft toch waar speel je in de interne voor?

 2. Voor de lezer die niet vertrouwd is met de interne competities van LSG, helpt de volgende informatie misschien om de tabel beter te kunnen begrijpen:

  – Intern 1 en intern 2 zijn twee aparte Keizer-competities die na elkaar worden gespeeld. Intern 2 start in januari en om die reden is in dat vakje voor dit seizoen nog niets ingevuld. Intern 1 is eind december afgerond en kende dus een gemiddelde opkomst van 37 schakers. Zowel intern 1 als intern 2 bestaan uit (ongeveer) 10 ronden.

  – Zwitsers A en Zwitsers B zijn twee aparte competities die *tegelijkertijd* worden gespeeld en bestaan beide uit 7 ronden. Het onderscheid tussen A en B is vrij willekeurig op basis van een ratinggrens van ca. 1900. Om deze redenen zou je de opkomst in Zwitsers A en B eigenlijk moeten optellen. De totale opkomst was in de afgelopen drie seizoenen dus respectievelijk 52, 51 en 47. In het huidige seizoen is die opkomst in het Zwitsers tot dusver 59.

 3. Ornett, hieronder de opkomst op de avonden interne per avond:

  Ronde aantal spelers datum vrijdag voor KNSB? externe?
  R1 30 9-sep
  R2 40 23-sep
  R3 36 7-okt KNSB LSG 6
  R4 41 14-okt LSG 4, LSG 5
  R5 37 28-okt LSG 7
  R6 32 4-nov KNSB
  R7 44 11-nov LSG 4, LSG 5
  R8 23 25-nov KNSB
  R9 50 2-dec LSG 4, LSG 6, Beker
  R10 37 16-dec KNSB LSG 7

  Nb: het aantal spelers betreft het aantal LSG-ers dat gespeeld heeft of had willen spelen; als iemand oneven is en wel had willen spelen, tel ik hem wel mee. Als er externe wedstrijden zijn, tel ik alleen de LSG-ers die voor LSG uitkomen; bezoekers tel ik niet mee.
  Ik zie geen verband tussen begin van de competitie en einde. Wel valt op dat de avonden voor de KNSB (gemiddeld 32) minder goed bezet zijn, dan de avonden voor een vrije zaterdag (gemiddeld 40).
  Externe wedstrijden op vrijdag hebben wel een positieve invloed. Zo waren de best bezochte avonden, vrijdagen waarop we twee wedstrijden hadden. In ronde 9 was er ook nog een bekerduel.
  De opkomst bij het Zwitsers is (veel) hoger dan bij de interne competitie. Ik vermoed dat de opzet (1 ronde per 4 a 5 weken) meer invloed heeft dan de wijze van indelen. Ik denk niet dat we opeens 20 leden per avond meer zullen zien als we alle avonden Zwitsers gaan spelen. Sommige mensen kiezen bewust voor Zwitsers omdat zij ver weg wonen of drukke andere bezigheden hebben.
  In de interne speel je om het clubkampioenschap. Toch niet niks! Al kun je je afvragen wie er buiten Arthur werkelijk denkt aanspraak te kunnen maken op die titel. Daarnaast kun je je zowel bij het Zwitsers als bij de interne rechtsreeks plaatsen voor een extern team.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*