Reglement voor de Interne Competitie van het Leidsch Schaakgenootschap

I : De competitie

 1. De door de algemene ledenvergadering gekozen wedstrijdleider intern, hierna te noemen wedstrijdleider, is verantwoordelijk voor de interne competitie.
 2. Deelname aan de interne competitie staat voor ieder clublid open.
 3. Tijdens het seizoen worden twee competities van elk 10 ronden gespeeld. De indeling wordt gemaakt volgens het Keizer-TPR combi systeem waarbij de meest recente KNSB rating als speelsterkte van de deelnemers wordt gehanteerd.
 4. In de eerste ronde van elke competitie worden de deelnemers op speelsterkte in vier groepen verdeeld. Spelers uit de eerste groep spelen tegen spelers uit de tweede groep. Spelers uit de derde groep spelen tegen spelers uit de vierde groep.
 5. Speelt men minder dan 10 partijen dan wordt de score aangevuld met eerst drie maal 1/3 punt, indien noodzakelijk daarna met reglementaire nullen.
 6. Externe wedstrijden die op dinsdagavond plaatsvinden worden door de wedstrijdleider automatisch meegeteld voor de interne competitie, tenzij de betreffende speler voor aanvang van de wedstrijd de wedstrijdleider verzoekt deze partij niet mee te laten tellen.
 7. Het speeltempo bedraagt 1:30 uur voor de eerste 35 zetten. Daarna krijgen beide spelers 15 minuten extra voor de rest van de partij. Indien beide spelers akkoord zijn, mag ook in de eerste periode 1:45 uur voor 40 zetten worden gespeeld. Indien beide spelers met increment willen spelen, bedraagt het speeltempo 1:30 uur voor de hele partij, plus 10 seconden per zet vanaf zet 1. Indien beide spelers akkoord zijn, mag ook gespeeld worden met 1:45 uur voor de hele partij, plus 10 seconden per zet vanaf zet 1.
 8. Men kan zich uiterlijk tot 19:50 uur aanmelden om deel te nemen aan een ronde. Latere aanmelding geeft geen recht op deelname aan de desbetreffende ronde.
 9. Indien het aantal spelers oneven is zal de laatst aangemelde speler niet worden ingedeeld. Indien deze speler zich voor 19:50 heeft aangemeld komt hij in aanmerking voor 2/3 punt. Men kan slechts één maal per competitie deze 2/3 punt krijgen.
 10. De kleurverdeling van de eerste competitiehelft heeft geen invloed op die van de tweede competitiehelft.

II : Het clubkampioenschap en de play-offs

 1. De speler die beide competities wint is clubkampioen.
 2. In alle andere gevallen zijn de nummers 1 en 2 van beide competities geplaatst voor de play-offs om het kampioenschap.
 3. Zijn er twee spelers geplaatst, dan volgt een tweekamp om het kampioenschap volgens het reglement onder artikel III.
 4. Zijn er drie personen geplaatst, dan volgt een enkelrondige vierkamp om het kampioenschap volgens het reglement onder artikel IV. De vierde deelnemer wordt als volgt bepaald:
  1. Indien geen van de als derde geëindigde spelers reeds is geplaatst dan speelt de nummer drie met de meeste Combipunten.
  2. Indien één van de als derde geëindigde spelers reeds is geplaatst dan speelt ook de andere nummer drie.
  3. Indien beide nummers drie reeds zijn geplaatst dan speelt de nummer vier met de meeste Combipunten.
 5. Plaatsen zich vier spelers voor de play-offs dan spelen zij een enkelrondige vierkamp om het kampioenschap volgens het reglement onder artikel IV.

III : Reglement voor een tweekamp om het kampioenschap

 1. Er worden twee partijen gespeeld volgens het speeltempo van artikel I-7.
 2. Is de stand na twee partijen gelijk dan volgt een verlenging volgens artikel III-3.
 3. De verlenging:
  1. Er wordt gespeeld over twee partijen volgens het rapidreglement waarbij met wisselende kleur gespeeld wordt. Bij aanvang wordt geloot voor de kleur.
  2. Het speeltempo voor de verlenging bedraagt 1 uur per persoon per partij.
  3. De winnaar van de verlenging is clubkampioen.
  4. Als er geen beslissing is gevallen volgt een barrage volgens artikel III-4.
 4. De barrage:
  1. In de barrage wordt gespeeld in blokken van twee partijen volgens het snelschaakreglement waarbij met wisselende kleur wordt gespeeld. Voor aanvang van ieder blok wordt geloot voor de kleur.
  2. Het speeltempo bedraagt 5 minuten per persoon per partij.
  3. Ieder blok is beslissend.
  4. De winnaar van de barrage is clubkampioen.

IV : Reglement voor een vierkamp om het kampioenschap

 1. Er wordt gespeeld volgens het speeltempo van artikel I-7.
 2. De plaatsingsnummers worden als volgt toegekend:
  1. De winnaar van een competitiehelft met de meeste combipunten.
  2. De andere winnaar van een competitie.
  3. De derde geplaatste speler of de speler met de meeste keizerpunten als er vier geplaatste spelers zijn.
  4. De laatste geplaatste speler.
 3. Het speelschema is: ronde 1: 1-4, 2-3; ronde 2: 3-1, 2-4; ronde 3: 1-2, 4-3.
 4. Is de stand na drie ronden gelijk dan worden de volgende gevallen onderscheiden:
  1. Zijn er twee spelers als eerste geëindigd dan volgt een beslissingstweekamp volgens artikel III-3.
  2. Zijn er meer dan twee spelers als eerste geëindigd dan spelen zij een verlenging volgens artikel IV-5.
  3. Zijn er twee spelers als derde geëindigd dan volgt een beslissingstweekamp volgens artikel III-3 indien relevant voor plaatsing.
  4. Zijn er meer dan twee spelers als tweede geëindigd dan spelen zij een verlenging volgens artikel IV-5 indien relevant voor plaatsing.
 5. De verlenging:
  1. Het speeltempo tijdens de verlenging is 30 minuten per persoon per partij.
  2. Plaatsingsnummers worden door loting toegekend.
  3. Het speelschema is gelijk aan dat van artikel IV-3.
  4. Zijn er twee spelers als eerste geëindigd dan volgt een barrage volgens artikel III-4.
  5. Zijn er meer dan twee spelers in de verlenging als eerste geëindigd dan spelen zij een barrage volgens artikel IV-6.
 6. De barrage:
  1. Het speeltempo tijdens de barrage is 5 minuten per persoon per partij.
  2. Artikelen IV-5-b t/m IV-5-e zijn van toepassing tijdens de barrage.

V : Plaatsing voor externe teams via de interne

 1. Via de interne competitie is het, voor een deelnemer, mogelijk om zich te plaatsen voor een extern team. Beide competitiehelften geven als volgt afzonderlijk recht op plaatsing, mits men tenminste de helft van de partijen heeft gespeeld en mits de TPR hoger is dan het gemiddelde van het team in het huidige seizoen, waarvoor men zich plaatst:
  1. De nummers 1 en 2 van een competitiehelft plaatsen zich voor LSG 1.
  2. De nummers 3 en 4 van een competitiehelft plaatsen zich voor LSG 2.
  3. De nummers 5 en 6 van een competitiehelft plaatsen zich voor LSG 3.
  4. De nummers 7, 8 en 9 van een competitiehelft plaatsen zich voor LSG 4.
  5. De nummers 10,11,12 en 13 van een competitiehelft plaatsen zich voor LSG 5.
  6. De nummers 14, 15, 16 en 17 van een competitiehelft plaatsen zich voor LSG 6.
  7. De nummers 18, 19, 20 en 21 van een competitiehelft plaatsen zich voor LSG 7.

VI : Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
 2. Betrokken spelers kunnen tegen beslissingen van de wedstrijdleider in beroep gaan bij het bestuur minus de wedstrijdleider.
 3. Een beroep dient uiterlijk twee weken na de betreffende beslissing schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Alle betrokken spelers moeten door het bestuur op de hoogte worden gebracht van het ingediende beroep en de daaropvolgende beslissing.
 5. Dit reglement is door de algemene ledenvergadering van 3 september 2013 bekrachtigd en per die datum in werking gesteld.
 6. Wijzigingen in dit reglement kunnen uitsluitend door de algemene ledenvergadering genomen worden.