Lid worden

Schaken bij een vereniging?

Wat u bij schaakclubs zoal kan verwachten kan u hier bekijken.

Hoe kunt u lid worden?

Voordat u lid wordt van onze vereniging, kunt u het beste enkele vrijdagavonden langskomen om de sfeer te proeven. U geeft aan bij de wedstrijdleider intern dat u enkele ronden mee wilt draaien. Na enkele weken kunt u bij een bestuurslid aangeven of het u bij ons bevalt, en of u lid wilt worden.
Indien u twee keer JA aangeeft, willen wij van u enkele gegevens weten.
En vervolgens heten wij u van harte welkom.

Contributie

De contributie kunt u overmaken op IBAN NL16INGB0000347671 ten name van Leidsch Schaakgenootschap te Leiden.
U kunt ook een machtiging afgeven voor automatische incasso. Download het machtigingsformulier (PDF) waarop ook staat hoe u het ingevulde en ondertekende formulier kunt inleveren.

Met ingang van het seizoen 2012-2013 gelden de volgende contributiebedragen :

Lidmaatschaptype Contributie via automatische incasso betaling voor 30/09
Senioren 105 euro 100 euro 100 euro
Dubbelleden 70 euro 65 euro 65 euro
Studenten 65 euro 60 euro 60 euro
Junioren 55 euro 50 euro 50 euro
Junior dubbelleden 35 euro 30 euro 30 euro
Donateurs 20 euro 20 euro 20 euro

Toelichting:
Leden van wie de contributie is ontvangen voor 30 september van het komende seizoen zullen een korting krijgen van 5 euro. De penningmeester hanteert hierbij de datum waarbij het bedrag op de ING rekening van LSG is bijgeschreven.
Leden die een automatische incasso machtiging hebben ondertekend zullen een korting krijgen van 5 euro.
Nieuwe leden zullen bij betaling van de contributie binnen 1 maand na aanmelding een korting van 5 euro ontvangen.