AVG (privacy statement)

Met excuses voor het late tijdstip van plaatsing, willen we niet onvermeld laten dat de organisatie van het Noteboomtoernooi dient te voldoen, en voldoet, aan de recente regelgeving rondom het thema AVG (algemene verordening gegevensbescherming). De volledige tekst van ons Privacy Statement kan hier gedownload worden.

De korte samenvatting is dat wij uw gegevens zeer zorgvuldig beheren, en alleen de noodzakelijke details publiceren op onze website. Verder verlangen wij dat elke deelnemer akkoord is met plaatsing van foto’s, genomen tijdens het 80e toernooi waarop hij of zij afgebeeld staat, op onze website.  

Zij die twijfels mochten hebben over onze manier van handelen, adviseren we om een kijkje te nemen in de historie van het Noteboom. Editie 80 in 2020 zal niet anders zijn,! In de informatie-mail die we op woensdag 26 februari zullen toesturen, leest u meer over de akkoordverklaring bij inschrijving.