LSG IntelliMagic is kampioen van Nederland! Maar zonder speelzaal…

LSG IntelliMagic is kampioen van Nederland geworden, opnieuw! Vorig seizoen behaalden we de eerste titel en nu zijn we opnieuw kampioen. Als voorzitter nam ik de gelegenheid waar om de spelers en alle aanwezigen toe te spreken. We zijn opnieuw kampioen, maar we staan straks op straat.

Twee maanden geleden werden we sportploeg van het jaar, opnieuw. Ook dat was de tweede keer op rij. Jurylid Wim Rijsbergen (voor de jongeren onder jullie: oud-voetballer van Feyenoord en actief op twee WK’s), noemde het bij het sportgala een unieke prestatie. Misschien lukt het dit jaar weer, zei ik. Dan worden jullie opnieuw sportploeg van het jaar, antwoordde Wim. Dat laatste valt nog te bezien want er wordt op hoog niveau gesport in Leiden.
Was het vorig jaar uniek, dit jaar is het misschien nog wel knapper. Jan Sprenger is verhuisd naar Turijn, Rudy van Wessel heeft een (eenmalig?) sabbatical; Marten Roobol kwam als speler en Michiel van Wissen als invaller. Goede spelers, maar minder sterk dan Jan en Rudy.
Op papier steekt Kennemer Combinatie er dit jaar bovenuit; daarna volgen En Passant, BSG, Apeldoorn, en wij; 4 ploegen die elkaar nauwelijks ontlopen. En dan verliezen we in de 2e ronde met 8-2 van Kennemer Combinatie. Prolongatie was heel ver weg. Maar het team blijft winnen; en nu, na 8 ronden, zijn we niet meer te achterhalen!
Dit is een overwinning van het collectief, geen extreme uitschieters, wel veel ruime voldoendes.

Straks zullen we het glas heffen, maar er moet mij ook iets van het hart. Dit is de laatste thuiswedstrijd in dit gebouw. We hebben hier 21 jaar onze competitiewedstrijden gespeeld. Negen verenigingen staan straks letterlijk op straat. Volgens de gemeente is ongeorganiseerd sporten een trend, sporten in de openbare ruimte; de gemeente heeft het goed gezien: er staan straks negen verenigingen op straat.
Wanneer dringt het tot hen door? Sport wordt gedragen door vrijwilligers; niet door ambtenaren, niet door politici. Inwoners van Leiden maken de stad tot wat ze is. De gemeente zou hen moeten faciliteren. O, wat zijn we trots op de plannen voor nieuwe accommodaties: een ijshal, een sporthal en een zwembad. Maar noem mij 1 sportvereniging die blij is.

Er ligt nu een Beleidskader sport en gezondheid. Hoewel sport? De gemeente stelt bewegen in dienst van gezondheid. Maar sport is veel meer dan bewegen! Bij sport gaat het om meedoen, om samen, om vriendschap; bij sport gaat het om meeleven, om aanmoedigen; bij sport gaat het om ontwikkelen van talenten, om presteren.
Over gezondheid heb ik geen mening, maar geen enkele sportvereniging uit Leiden zal dit kader accepteren. Ga terug naar het bureau en schrijf een nota voor de sport!

Moet de gemeente dan topsport steunen? LSG heeft nooit om geld gevraagd. Ik kan accepteren dat topsport voor de gemeente geen doel is. Maar het is wel een middel. Maak daar dan gebruik van! Alle topsportverenigingen in Leiden groeien; en niet in de laatste plaats bij de jeugd. LSG heeft 160 leden, van wie 45 jeugdleden. We horen niet alleen bij de sterkste, maar ook bij de grootste clubs van Nederland.

Doet de gemeente dan helemaal niets? Jawel, het stelt zich op als makelaar. We zijn al meer dan een jaar in gesprek. In die tijd probeert de gemeente ons gebouwen te verkopen of verhuren waar ze zelf geen raad mee weet.
Eerder deze week kregen jullie, leden van LSG, een Nieuwsbrief. Voorzichtig optimisme over een nieuwe locatie: South Park, een leegstaand gebouw aan de Boshuizerkade dat heeft gediend als voetbalkantine. Onlangs werd deze locatie in een gesprek met wethouder Paul Dirkse aangeboden. De gemeente vraagt een commerciële prijs, maar als wij het geschikt vinden, kunnen wij het huren. We krijgen een concept huurovereenkomst en gaan aan het rekenen. Is dit haalbaar?
We hadden ons de moeite kunnen besparen. Afgelopen donderdag volgt een gesprek over de details. Dan blijkt het aanbod opeens van tafel. De contactpersoon, naar voren geschoven in het gesprek met de wethouder, heeft niets over dit gebouw te zeggen.
Ik wou dat dit voorbeeld op zichzelf stond, maar dat is niet zo. Opnieuw blijkt de gemeente een onbetrouwbare gesprekspartner. Ik kan het niet anders zeggen. Negen verenigingen staan straks op straat. Sport doet er niet toe in Leiden.

Ik begrijp dat jullie niet zitten te wachten op dit verhaal. Het is feest vandaag. LSG IntelliMagic is kampioen van Nederland geworden. Maar dit moet mij van het hart. Net als elke vereniging draait LSG op vrijwilligers. Ik zou zo graag mijn tijd en energie in LSG willen steken.
Dit kampioenschap is een overwinning van het collectief. LSG is een hechte vereniging en jullie zijn een hecht team. Ik vind het schandalig zoals de gemeente met de sport omgaat, maar LSG bestaat al 124 jaar en wij zullen nog lang blijven bestaan.

Laten we het glas heffen op onze kampioenen. Laten we dit met elkaar vieren.

Raoul van Ketel, voorzitter LSG
Deze speech werd uitgesproken op 13 april, in de bar van het denksportcentrum waar LSG IntelliMagic landskampioen werd.

12 reacties op “LSG IntelliMagic is kampioen van Nederland! Maar zonder speelzaal…

 1. Allereerst van harte gefeliciteerd met deze top-prestatie en tegelijk ben ik bedroefd over de gemeente Leiden. ’t Is toch een schande dat de club van de kampioen van Nederland niet door de gemeente een beetje wordt geholpen. Daar hebben we zo’n 20 jaar geleden toch voor gestreden ‘een denksportcentrum’.
  Maar ook de andere verenigingen zijn hiervan de dupe. Erg jammer.
  Ik hoop dat er een oplossing wordt gevonden die voor alle partijen acceptabel is.
  Echter ik heb zo mijn twijfels.

 2. Allereerst een diepe buiging voor het Eerste! Opnieuw landskampioen, echt grote klasse!!

  Over onze speelzaal … het is erg treurig. Het vorige bestuur heeft een onmetelijke fout gemaakt. Ze hadden geen vastgoedkennis en hebben zonder enige vorm van af- en instemming met de gemeente en/of de verenigingen het gebouw verkocht. Een daad zo dom en zo onnodig, het is nauwelijks voor te stellen. Want zowel vastgoed-technisch als exploitatie-technisch waren er vele betere scenario’s. En sowieso had nooit de huid van de beer verkocht mogen worden voordat-ie geschoten was. Mijn hoop voor volgend seizoen:
  – dat de schade voor alle denksportverenigingen ‘meevalt’. Want schade gaat er zijn. Een verhuizing brengt altijd met zich mee dat er leden afhaken. Het trekt zelden massa’s aan.
  – dat de gemeente tot inkeer komt en gestand doet aan bijvoorbeeld de vele beloftes van voor de verkiezingen
  – dat er serieus onderzocht wordt of het oude bestuur civielrechtelijk aangepakt kan worden. Wanbestuur is aan te pakken. Het probleem is dat het veel tijd, vasthoudendheid en kosten vergt. En dat er vele mensen zijn die lijden aan het Syndroom van Mantel der Liefde. In plaats van zakelijk onderzoek te doen naar wanbestuur, zelfverrijking, immoreel handendelen, integriteitskwesties, vriendjespolitiek en financiële malversaties wordt gezegd: Ach, ze deden zo hun best en hebben zoveel inzet gehad.
  – dat we voorkomen dat we (binnen LSG) boos op elkaar worden. Het kan best zijn dat we volgend jaar op een plek spelen waarmee vergeleken het huidige DSC een oase, een paradijs is. Juist dan is het belangrijk de boel bij elkaar te houden. De echt schuldigen zijn gevlogen en zij die nu voor de toekomst moeten zorgen zijn net zoveel slachtoffer als eenieder.
  – dat we het Leiden Chess Tournament boycotten uit protest tegen de onderhandse verkoop van het DSC

 3. Ik ben natuurlijk een vanuit Duitsland toekijkende buitenstaander met erg veel hart voor LSG. Ernstige beschuldigingen worden geuit, waarin het vorige bestuur wellicht fout heeft gehandeld.
  Maar zijn de andere verenigingen niet ook debet?
  Hebben zijn ook ingestemd?
  Of was LSG de enige belanghebbende tov de gemeente?
  Ik weet het, het is mijn onwetendheid over deze kwestie.

  • Harm, ik begrijp de verwarring, maar Robbert heeft het over bestuur van de stichting Denksport Leiden (SDL); niet van LSG. Het bestuur van SDL is inmiddels afgetreden en er is sinds 1 januari 2019 een nieuw bestuur met Daan Binnendijk als voorzitter. Wij hebben alle vertrouwen in het nieuwe bestuur, maar zij staan voor een bijna onmogelijke taak. En dan is er zicht op een nieuwe locatie en doet de gemeente dit…

 4. Ook ik sluit me aan bij de analyse van Robert.

  In de Stichting Denksportcentrum Leiden zijn de 9 verenigingen (met in totaal ruim 400 leden) niet alleen huurders, maar ook deelnemers in de stichting. Het bestuur van de stichting heeft de statutaire bevoegdheid om het pand te verkopen, maar tegelijkertijd heeft het “Deelnemers Overleg” de statutaire bevoegdheid om het bestuur te allen tijde te ontslaan. Het toenmalige bestuur heeft begin 2018 plotseling verklaard dat het pand was verkocht omdat dit noodzakelijk werd geacht. Hierover zijn de deelnemers vooraf *niet* ingelicht, aldus de verklaring, omdat deze voorwaarde door de *koper* was gesteld.

  Dit vind ik verbijsterend. Het belang van de koper werd blijkbaar hoger aangeslagen dan het vooraf informeren van de 400 leden die gebruik maken van het denksportcentrum.

  Het besturen van een stichting is geen vrijblijvende zaak. Hierbij zou ik willen wijzen op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarin het Rechtspersonenrecht is vastgelegd, in het bijzonder de artikelen 8 en 9.

 5. Ook eens met Robert en Eric. En goed dat dit hier verschijnt. Wat ik me nog afvraag is of en zoja hoe het vorige DSC bestuur op een gegeven moment – al dan niet publiekelijk – ook verantwoording heeft afgelegd over deze toch wel tamelijk bizarre gang van zaken.

  • Ja, het oude bestuur heeft op 8 januari 2018 een schriftelijke verklaring gestuurd naar alle verenigingsbesturen. Deze verklaring bestond uit acht pagina’s en gaat in op de geschiedenis van het denksportcentrum, de organisatie, de technische staat van het gebouw, de financiële situatie en de mogelijke opties voor de toekomst. Vervolgens wordt uiteengezet dat alle opties zijn bestudeerd en dat er slechts één conclusie mogelijk was, namelijk de verkoop van het pand. Het oude bestuur is toen op zoek gegaan naar een koper en heeft die ook gevonden. En dan komt de volgende opmerking: “De enige voorwaarden van de kant van de koper waren een wederzijdse geheimhoudingsplicht tot 8 januari 2018 en dat de koop gesloten werd voor 1 januari 2018, effectief voor de kerst i.v.m. zijn afwezigheid na de kerst tot nieuwjaar.” Het document sluit dan af met het uitspreken van de hoop dat er bij Lammenschans een goed gebouw beschikbaar is waar de verenigingen zich snel thuis zullen voelen.

   Het merkwaardige is, in mijn optiek, dat dit alles zich dus heeft afgespeeld buiten het zicht van de feitelijke belanghebbenden: de verenigingen en de verenigingsleden.

   Harm vraagt hierboven of de andere verenigingen ook hebben ingestemd met de verkoop. Maar in werkelijkheid heeft dus geen enkele vereniging ingestemd met de verkoop. Dat was ook niet mogelijk, aangezien deze verkoop, inclusief wettelijke bedenktijd, al achter de rug was op het moment dat de verenigingen hierover in kennis werden gesteld. De verenigingen werden dus voor een voldongen feit geplaatst.

   In de periode van januari tot september van het jaar 2018 heeft het oude bestuur geprobeerd om alsnog overeenstemming te bereiken met alle verenigingen over de toekomst, maar ook over de verkoop die reeds had plaatsgevonden. Dat mislukte en op 30 september besluit het bestuur om om die reden op te stappen. Hierbij wordt in een schriftelijke verklaring o.a. het volgende gemeld: “De negen denksportverenigingen – verenigd in het Deelnemersoverleg (DO) voelden zich overvallen door het besluit en menen – ook negen maanden na dato – dat verkoop niet nodig was geweest. (…) In de afgelopen negen maanden is ondanks het verschil in inzicht geprobeerd om toch gezamenlijk op te trekken richting een tijdelijke nieuwe locatie. Een van de maatregelen was het toetreden van twee nieuwe bestuursleden. Voorwaarde was dat het DO unaniem het vertrouwen in het bestuur zou uitspreken. Twee van de negen verenigingen weigerden dat vertrouwen uit te spreken met als gevolg dat het zittende bestuur geen heil meer ziet in de samenwerking.” Hierna heeft het oude bestuur zijn werkzaamheden afgerond tot december 2018. Vanaf januari dit jaar is er een geheel nieuw bestuur aangetreden.

 6. Ik deel de analyse dat de verkoop tot deze situatie heeft geleid. Er is niemand binnen LSG (of de andere verenigingen die in het DSC spelen) die de verkoop goedkeurt. Maar die vond plaats in december 2017. Sindsdien zijn we druk bezig met onze toekomst. Daarom ben ik zo teleurgesteld in de gemeente. Er was vorige week zicht op een nieuw denksportcentrum. En dan trekt de gemeente haar aanbod opeens in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*