Kelly’s Heroes

Wie kent hem niet deze film uit 1970 van Brian G. Hutton met o.a. Clint Eastwood, Telly Savalas en Donald Sutherland. Het sensationele verhaal over ‘s werelds grootste roof!!!

Op donderdag 30 juni jl. stond een nieuwe Kelly met haar helden op!!! Het was in de buitenschoolse opvang ‘t Kweklokaal , waar al weer de 4e schaakles door meesters Henk en Rob van LSG-Jeugdafdeling werd verzorgd.

juffrouw Kelly gaar haar helden in de veldslagen voor

juffrouw Kelly gaar haar helden in de veldslagen voor

Meester Henk behandelde dit keer de loop van de pion: uit de beginopstelling mag hij twee velden naar voren (mag ook 1 veld); daarna mag de pion steeds 1 veld naar voren. Op de achterste rij aangekomen moet de pion omgezet worden in een ander stuk! De pion is het enige stuk dat niet achteruit mag lopen! De pion mag alleen schuin een ander stuk slaan. Dit werd vervolgens in enkele spelvormen goed geoefend.

pionnen tegen elkaar

pionnen tegen elkaar: Fico tegen David

Larissa (l) heeft ook oog voor de camera

Larissa (l) heeft ook oog voor de camera

Vervolgens werden weer “echte” schaakpartijtjes gespeeld. Sommige waren heel spannend.

erg leuk om te doen!

erg leuk om te doen!

A.s. donderdag is al weer de laatste les. Tot dan.

Meester Rob