Elyas slaat zijn slag tijdens interne

Op dinsdag 6 april 2021 werd onze LSG Jeugd Clubavond Online gehouden. Iedreen ging er weer eens enthousiast voor zitten.

Meester Eelco besprak tijdens de les een partij van Capablanca-Marshall. Er kwam een Spaanse Opening op het bord, waarbij de nodige varianten werden doorgesproken. Jullie kunnen deze partij nazien op:https://lichess.org/study/4gxhSKps

Om 19.00 uur nam een ieder deel aan het Arena Toernooi met als tempo:5 + 3. Elyas ging als een raket uit de startblokken en kon nu het hele uur volmaken!

Elyas behaalde een monsterscore en triomfeerde glorieus! Op eerbiedwaardige afstand: Diana en Ilya.

Iedereen weer bedankt voor jullie trouwe inzet!!! en tot de volgende keer.

Groeten,

meesters Eelco/Rob