Dinsdag 2 oktober 2018: concurrentie taptoe;meester Chiel maakt debuut bij de kinderen in Stap 1

Afgelopen dinsdag 2 oktober was er flinke concurrentie van de taptoe. Deze wordt de avond voorafgaand aan 3 oktober gelopen! Gelukkig konden toch velen de gang naar onze clubavond maken. En er was gelijk heuglijk nieuws te melden. Meester Chiel Kuiper komt les geven aan de gevorderde kinderen van Stap 1. Dit geeft meester Henk ook weer meer ruimte om nog meer individuele aandacht aan de beginners in Stap 1 te schenken. Wij wensen meester Chiel een fijne lestijd toe bij LSG-Jeugd.

meester Chiel met zijn pupillen

meester Chiel vond dat de kinderen al best veel schaakkennis hadden!

Meester Chiel werd dit keer bij gestaan door Timo Yeh. Hij geeft over de les het volgende aan: “we hebben de loop van de stukken even snel doorgenomen. Mats, Saleh en Mees wisten hierover alles. Daarna opgaven blz 14 van het werkboek gemaakt (verdedigen/dekken). Daarna hebben de kinderen onderling partijtjes gespeeld.

Meester Henk geeft over zijn gedeelte aan:

“Met zijn vieren gezamenlijk rondom een bord gezeten, waarbij ilana en Djunaid aan de goede kanten van het bord zaten.

De loop van de Loper, via de schuine lijnen, spelenderwijs aangeleerd. Bewegen rondom vier pionnen, zonder de pionnen te slaan. De Loper mag niet springen. Om en om speelden we een zet, en probeerden een beoogd veld te bereiken. Later probeerden we het beoogde veld zo snel mogelijk te bereiken.

Na de Loper is de loop van de Toren aangeleerd. Op dezelfde wijze, waarbij opgemerkt dat de Toren via de rechte lijnen beweegt.

De Dame en de Koning mogen zowel over de schuine lijnen als over de rechte lijnen bewegen. Hierbij mag de Dame zover als ze kan, de Koning slechts één hokje.

Na de instructie de beginstand correct opgezet en gezamenlijk een potje gespeeld.

Als afsluiting speelden we een potje één tegen één. Julian tegen ilana en Djunaid tegen meester Henk.

Het was een gezellige les”.

de kinderen bij meester Henk kregen ieder veel individuele aandacht

Over Stap 2 geeft meester Chris het volgende aan:

“Eerst de opgaven van het huiswerk nagekeken. Het ging over de dubbele aanval en de penning. Meester Pai gaf extra aandacht aan Lina. Na de interne een extra pagina penningproblemen doorgenomen (dit i.v.m. de afwezigheid van Tijn en Vico). Volgende week: uitschakelen verdedigers”.

Over Stap 2+ geeft meester Eelco aan:

“We zijn begonnen met Hoofdstuk 3 : de opening. We hadden in Stap 2 natuurlijk al kennis gemaakt met de gouden regels, welke iedereen gelukkig nog onthouden had.Al blijkt dit niet altijd uit de gespeelde partijen tijdens de interne! Aan de hand van laatste partijen gekeken hoe de opening opgezet kan worden en waar de valkuilen zitten”.

Om 19.00 uur werd weer met vol enthousiasme begonnen met de partijen voor de interne.

Echt daverende verrassingen deden zich dit keer niet voor.

Lucas v.d. Berg-Davit; op de achtergrond Lukas-Elliot; King Quirinius zag dat het goed was!

Lukas wist zich na zijn zege tegen Elliot vaster aan kop te nestelen.

David-Benjamin; daarachter:Sander-Constantijn

Er werd een leuk Montessorischool/Oegstgeest-onderonsje uitgevochten.

Tobias-Diana

Lucas Hoogeveen smaakte ook het zoet van de overwinning.

Lucas (w) – Acadia: leuke partij

Meester Chris kijkt toe of het geleerde wordt toegepast door Diederik en Lina

De uitslagen:

1e helft LSG jeugd seizoen 2018-2019

Results of Round 5

 

Bd White Black Results
1 Lukas van Dorp Elliot Karamoy 1 – 0
2 Lucas van de Berg Davit Hovsepyan 0 – 1
3 David Tan Benjamin van Haastert 1 – 0
4 Sander Hankel Constantijn Ledderhof 1 – 0
5 Tobias Persson Diana Chitimia 1 – 0
6 Acadia Keijzer Lucas Hoogeveen 0 – 1
7 Diederik Muijen Lina Abdales 1 – 0

 

Groeten/meester Rob