Afgelopen dinsdag 8 september was leuk en nuttig

Bij een iets mindere bezetting van onze LSG-Jeugd en een info-ouderenavond voor de ouders van de leerlingen van De Zwaluw zag het programma er anders uit als gewoonlijk.

Natuurlijk werd begonnen met de diverse trainingen. In Stap 1 herhaalde meester Rob de eerste twee hoofdstukken. De kinderen hadden goed opgelet en wisten de goede antwoorden te geven. Vervolgens werd begonnen met Hoofdstuk 3: aanval en slaan! Hier was tevens het goede nieuws dat meester Henk onze gelederen kwam versterken en volop meedeed met onze groep. Het spelletje “met je dame het paard van de tegenstander opjagen en uiteindelijk vangen” gaf heel veel enthousiasme. Iedereen wist het paard te vangen! Ook met 1 paard alle stukken van de tegenstander slaan was een leuke oefening om de bewegingen van het paard goed onder de knie te krijgen. Komende les zal meester Henk jullie training geven.

In Groep 2/Stap 2 gaf meester Eelco les uit het tweede gedeelte van Hoofdstuk 1: mobiliteit van de stukken. Verder hebben de aanwezige kinderen een heel opgavenblad gemaakt.

In Groep 3/Stap 3 merkte meester Edwin tevreden dat de kinderen hun huiswerk ontzettend goed hadden gemaakt. Een paar kleine fouten moesten worden verbeterd, waarna de volgende oefeningen gemaakt werden. Omdat in Stap 3 bij de interne competitie genoteerd wordt hierin flink geoefend met zetten noteren. De opgaven van blz 6 van het werkboek gemaakt: in plaats van pijlen trekken werden nu de zetten genoteerd. Dat ging uitstekend! Daarna hebben we een voorbeeld bekeken waar wit mat in twee moest geven door een wachtzet te doen. De rol van helper en jager werd daarbij omgedraaid. Meer van deze stellingen gaan we oefenen in het werkboek. Het huiswerk voor de volgende keer is blz 7 en 8 van het werkboek van stap 2+. Vervolgens in deze groep een simultaan gespeeld , waarbij genoteerd moest worden. Ook dat ging prima en bij alle partijen werden ook nog eens heel goed de Gouden Regels van de opening gevolgd. Dat belooft veel voor de interne partijen.

In Groep 3+/4 heeft meester Justin de stof van vorige week herhaald en opdrachten nagekeken.

I.v.m. de weinige interne partijen zullen deze niet mee tellen voor de interne competitie.

Tot a.s. dinsdag,

meester Rob