5 reacties op “Indeling PK Ronde 3

 1. Bij deze verzoek ik onze webmaster om de verwijdering van de 4 reacties van 4 LSG leden ongedaan te maken. Dit na een goed gesprek met de voorzitter, de webmaster, Ernst Gevers, Frank Korving en mijn persoon. Vooraf aan dit gesprek heb ik onze vroegere webmaster en nationaal arbiter Vincent Schenkelaars geconsulteerd over die verwijdering.Met zijn toestemming citeer ik hier zijn reactie:”ik zou het zelf niet gedaan hebben”. In het geding zijn namelijk de vrijheid van meningsuiting (uiteraard met de bijbehorende constraints) zoals is vervat in onze grondwet, en zowel de geloofwaardigheid als de authenticiteit van onze vereniging. Van secundair belang vind ik de goede indruk naar de buitenwereld toe. Dit laatste geldt overigens ook voor mij persoonlijk: goede sier maken is niet mijn ding, vind ik namelijk onoprecht. Aan het beginsel van de vrijheid van meningsuiting mag beslist niet getornd worden, vond ook mede clublid Ernst Gevers in bovengenoemd gesprek. Concluderend: censuur lichtvaardig toegepast als discretionaire bevoegdheid is een vorm van machtsmisbruik, en derhalve strijdig met de waarden en normen van een democratische rechtsstaat/vereniging.

 2. Frank,

  Het is niet mijn bedoeling om dit gesprek op de website te voeren. Omdat je, nadat we met elkaar gesproken hebben, deze reactie op de website plaatst, wil ik hier toch kort reageren.

  LSG stelt zich ten doel het schaken te bevorderen. De website van LSG geeft informatie over het reilen en zeilen van de vereniging en de activiteiten die wij in dit kader ontplooien. Iedereen heeft, technisch gezien, de mogelijkheid om op berichten te reageren. Dat wil echter niet zeggen dat de LSG site een openbaar platform is waarop iedereen elke uiting kan plaatsen.

  De geplaatste reacties zijn verwijderd omdat de inhoud en toon niet passen bij de manier waarop wij met elkaar willen omgaan. Dit oordeel ligt bij het bestuur. Indien je hierover wilt praten is dat altijd mogelijk; dat hebben we vrijdag ook gedaan.

  Raoul van Ketel
  Voorzitter LSG

 3. Raoul,
  Hierbij roep ik jou en de overige bestuursleden op om terug te keren van deze dwaling. Frank beroept zich terecht op de vrijheid van meningsuiting. Deze wordt internationaal beschouwd als een van de belangrijkste mensenrechten, die dan ook niet voor niets is vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse Grondwet.
  De vier verwijderde reacties bevatten geen enkele overtreding van de Nederlandse wet en zijn ook op geen enkel manier in tegenspraak met de statuten of het huishoudelijk reglement van onze vereniging.
  Het is natuurlijk mogelijk dat de reacties meningen bevatten die jou of de andere bestuursleden onwelgevallig zijn. Dit kan echter geen reden zijn om te tornen aan het belangrijke recht op meningsvrijheid.
  Volledigheidshalve wil ik ook benadrukken dat het bestuur geen eigenaar is van de website. Het eigendomsrecht van de website ligt bij de vereniging L.S.G. Elk lid van deze vereniging heeft dezelfde rechten en plichten ten aanzien van de website.
  In dit verband wil ik wijzen op artikel 8 van het huishoudelijk reglement van onze vereniging, dat als volgt luidt:
  “Het bestuur wijst in zijn midden iemand aan die de actualiteit bewaakt van de internetpagina’s van het L.S.G. Deze persoon verzorgt niet noodzakelijkerwijs het onderhoud van de website zelf; ook andere leden kunnen hier zorg voor dragen.”
  Er wordt hier dus geen melding gemaakt van de mogelijkheid tot censuur. Er worden ook geen voorwaarden gesteld aan de bijdragen die alle leden aan de website kunnen leveren.
  In jouw reactie hierboven stel je het volgende:
  “Dat wil echter niet zeggen dat de LSG site een openbaar platform is waarop iedereen elke uiting kan plaatsen.”
  Deze opmerking is m.i. niet relevant aangezien de kwestie er hier niet draait dat “iedereen” elke uiting kan plaatsen. De schrijvers van de verwijderde reacties zijn allen lid van de vereniging L.S.G. en hebben daarmee ten aanzien van de website exact dezelfde rechten als alle andere leden, inclusief de bestuursleden.
  Verder breng je het volgende argument naar voren:
  “De geplaatste reacties zijn verwijderd omdat de inhoud en toon niet passen bij de manier waarop wij met elkaar willen omgaan. Dit oordeel ligt bij het bestuur.”
  Het is mogelijk dat het bestuur bepaalde ideeën heeft over de manier waarop wij met elkaar willen omgaan. Dit zijn echter persoonlijke opvattingen die niet worden gesteund door de statuten of het huishoudelijk reglement van onze vereniging. Het is zeer wel denkbaar dat andere leden andere ideeën hebben over de manier waarop wij met elkaar willen omgaan.

  Hiermee sluit ik af en herhaal nog eenmaal het verzoek om de verwijderde berichten terug te plaatsen en tevens in het vervolg het zware middel van censuur alleen toe te passen indien de Nederlandse wet dit vereist.

  Eric van ’t Hof
  Lid van L.S.G.

 4. Ik ben het wel eens met Van ’t Hof en Oei. Als bron / aanstichter neem ik de vrijheid te constateren dat mijn oorspronkelijke bericht bij (-naar schatting-) slechts 3% van de wereldbevolking in de smaak viel, maar dat neemt niet weg dat zowel dat bericht als de reacties daarop gewoon moeten kunnen. Een slechte grap / sneer en wat reacties daarop laten staan is altijd beter dan ze weghalen, want weghalen trekt het een kant op wat veel te veel eer is voor wat het oorspronkelijk was: een zeer matig grapje / steek onder water.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*