Ereleden & Leden van verdienste

LSG heeft op dit moment één erelid, Boris Spassky.

Voorts zijn er drie leden van verdienste: Geralt Serdijn, Rudy van Wessel en Raoul van Ketel.