Ereleden & Leden van verdienste

LSG heeft op dit moment één erelid, Boris Spassky.

Voorts zijn er drie leden van verdienste: Harro Weiland, Geralt Serdijn en Rudy van Wessel.