Ereleden & Leden van verdienste

LSG heeft op dit moment één erelid, Boris Spassky.

Voorts zijn er vier leden van verdienste: Harro Weiland, Geralt Serdijn, Rudy van Wessel en Raoul van Ketel.