Ereleden & Leden van verdienste

LSG heeft op dit moment één erelid, Boris Spassky.

Voorts zijn er twee leden van verdienste: Harro Weiland en Geralt Serdijn.