Een lastige wedstrijd

De eerste ronde van de KNSB was een uitwedstrijd bij Amsterdam West 2. Versterkt met twee invallers uit LSG 6, Luuk en Ryanne, zou LSG aantreden tegen het team uit Amsterdam. Echter, op de dag van de wedstrijd was er helaas een teamlid ziek geworden. Hierdoor moest op het laatste moment een invaller worden gezocht. Meteen dachten Arjo en ik aan Paul Koks als kandidaat om in te vallen. Dus heeft ondergetekende Paul gebeld. Gelukkig was Paul op zaterdagochtend niet gaan wandelen, maar was thuis om de html-pagina’s voor de KNSB-rondenbulletin en PK Haagse Schaakbond in orde te maken. Hij nam op en voordat ik vroeg of hij wilde invallen, gaf hij aan: “ik doe mee!”. Daar was ondergetekende heel blij mee. Dus LSG 5 was weer compleet.
Het team van Amsterdam West 2 heeft een gemiddelde rating van ca. 230 punten meer dan LSG 5. Dat ratingverschil was dusdanig groot dat het een lastige wedstrijd was.
Op bord 6 speelde Stef met zwart. De wedstrijd was in het begin gelijkwaardig. Zag dat Stef in het begin een prima stelling had. Echter, op een gegeven moment ging het mis. Heb helaas niet kunnen zien waar het mis ging, maar LSG 5 kwam al snel op een 1-0 achterstand.
Op bord 4 Speelde Paul met zwart. Tegen Ridens Bolhuis (1880) werd hij met de Reti-opening geconfronteerd. Soms beland dat in Siciliaans, maar nu waren de eerste zetten 1.Pf3 c5 2.c4 Pc6 3.Pc3 g6. Paul gaf aan dat zijn zetten daarna niet optimaal waren, aangezien hij vooral leunde op een thema van het Engels. Dat thema werkte helaas niet. Sterker nog, het hielp wit juist in het zadel. In plaats dat Paul ruimte kreeg, werd zijn ruimte juist beperkt. Een wit paard belande op d6 en ging daar niet meer weg. En zijn witveldige loper zou nooit in het spel betrokken worden en stond de a8-toren vooral in de weg. Wit kwam twee pionnen in de plus en er was zicht op een derde. Bovendien werd de koning van Paul steeds verder ingesloten. Na wits 22e zet kwam de stand op 2 – 0 in het voordeel van Amsterdam West 2.
Nadat Marco (bord 1), Herman (bord 2), Juri (bord 5) en Ryanne (bord 8) ook verloren stond de stand op 6 – 0.
Bij Luuk op bord 7 speelde de tijd een cruciale rol. Hij zette de partij goed op waardoor hij de hele tijd een positioneel plusje had, maar zag telkens niet hoe hij dat kon converteren naar iets concreets. Dat zoeken kostte zeeën van tijd. Hierdoor had hij op zet 20 nog maar 20 minuten. Dat betekent 20 zetten in evenveel minuten. En zo werd langzamerhand het plusje niet meer dan een pluisje. Op zet 35, met nog 5 minuten over, kwam de dame van zijn tegenstander de stelling van Luuk binnen. Dit had tot gevolg dat Luuk een pion verloor. Gelukkig kreeg Luuk nog een troefkaartje in handen in de vorm van een vrijpion op e6. Zijn tegenstander deed het toen even onhandig. Zijn tegenstander viel met zijn loper een pion aan die Luuk wederom in lichte tijdnood dus maar opspeelde. Luuk gaf aan dat hij beter met zijn koning naar e6 had moeten lopen, zodat zijn tegenstander zijn loper voor die pion had moeten geven. Dat was inmiddels niet meer aan Luuk besteed en zijn tegenstander schoof de partij langzaam uit. Dat was 7 – 0.
Ondergetekende kwam met wit in een moderne opening terecht. Na met een mindere stelling uit de opening te komen werd de stelling in het middenspel gelijk. Helaas maakte ondergetekende in het eindspel een aantal fouten waardoor de uitslag 8 – 0 werd in het voordeel van Amsterdam West 2. Ondanks dat LSG 5 de partij heeft verloren, is ondergetekende blij dat we als team weer mogen schaken (in 1 ruimte). Hoop dat we in de rest van de competitie de kracht van LSG 5 kunnen laten zien.

Don van den Biggelaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*