Dinsdag of vrijdag, that’s the question

Speelt LSG in de toekomst op dinsdag of vrijdag? Dat is de vraag die de leden op dinsdag 30 mei zullen beantwoorden. Een beslissing met vergaande gevolgen. Een besluit ook dat een groot draagvlak verdient. Kom dus dinsdag naar het Denksportcentrum en laat je stem horen!
Het bestuur stelt voor om de clubavond van LSG vanaf heden definitief op vrijdag te laten plaats vinden en vraagt de leden hiermee in te stemmen. De analyse heeft u per mail ontvangen. Het bestuur hecht er veel waarden aan dat dit besluit door de leden wordt gedragen. Kom dus dinsdag 30 mei naar het Denksportcentrum en laat je stem horen!

Daarnaast zal er dinsdag gesproken worden over het plan van de KNSB om de regionale en landelijke competitie te scheiden. Ben je te zwak voor de hoogste teams, maar zou je liever op zaterdag spelen? Ben je te sterk voor de onderbond, maar speel je liever op een doordeweekse avond? Of zou je het liefst aan allebei meedoen? We zijn als bestuur benieuwd naar je mening.

Alleen als je dinsdag echt niet kunt, is mogelijk om schriftelijk te stemmen. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar de secretaris via lsg-secretaris[at]lsg-leiden.nl. Je stem dient uiterlijk op 30 mei om 18.00 uur binnen te zijn.

6 reacties op “Dinsdag of vrijdag, that’s the question

 1. De vraag is gisterenavond nog niet definitief beantwoord.

  Er waren 16 leden naar de vergadering gekomen, waarvan er 15 vóór het bestuursvoorstel stemden en 1 zich onthield van stemming. Daarnaast waren er per e-mail 18 geldige stemmen vóór en 1 geldige stem tégen ontvangen. Er waren daarnaast ook een paar stemmen van leden jonger dan 16 jaar, derhalve ongeldig, maar allemaal vóór.

  In totaal waren er dus 35 geldige stemmen waarvan 34 vóór en 1 tegen. Oftewel, 97% van de leden steunt het bestuursvoorstel om de clubavond definitief op vrijdag te houden.

  De gehele stemming moest echter ongeldig worden verklaard, omdat de statuten van onze vereniging een quorum van 20% voorschrijven. Er hadden dus niet slechts 16, maar minimaal 28 leden aanwezig moeten zijn op de vergadering.

  Naar verluidt zal het bestuur op korte termijn opnieuw een algemene ledenvergadering uitschrijven met hetzelfde onderwerp op de agenda.

 2. Theoretisch is het mogelijk dat er mensen niet naar de vergadering komen omdat ze dinsdag andere verplichtingen hebben. Wel grappig als het bestuursvoorstel dadelijk om die reden wordt verworpen. Dan blijven we op dinsdag spelen – omdat niemand dan kan.

 3. In aanvulling op de tekst van Eric: bij een tweede ALV over hetzelfde onderwerp is er geen mininmaal aantal leden aanwezig benodigd (zie huishoudelijk reglement). Het bestuur zal daarom een nieuwe ALV uitschrijven zodat we alsnog een besluit kunnen nemen. Alle leden zullen hierover spoedig worden geïnformeerd.

 4. Dus het maakt in dit digitale tijdperk nog uit of je fysiek aanwezig bent of digitaal stemt? Dat was mij in het geheel niet duidelijk.

 5. Het is hiervoor niet eens nodig de statuten te wijzigen. De statuten zijn opgesteld in 1956, maar schrijven niets voor over aanwezigheid bij een vergadering. Behalve dan bij de opheffingsvergadering – en daarvan is op dit moment nog geen sprake.

  Nee, de verplichte aanwezigheid van één vijfde der leden, niet eens stemgerechtigde leden, voor het nemen van besluiten is opgenomen in het huishoudelijk reglement. Dit is voor het laatst aangepast in 2001.

  Te lang geleden, wat mij betreft, wat er zijn wel meer zaken in het huishoudelijk reglement waar we nu anders tegen aan kijken. Enkele voorbeeld hiervan zijn:

  – De commissaris van materiaal behoort bestuurslid te zijn, maar dat is bij ons niet het geval.

  – De wedstrijdleider intern behoort een LSG-Elorating bij te houden, maar dat gebeurt al sinds mensenheugenis niet meer.

  – Stemmingen over zaken dienen mondeling te worden gedaan en niet schriftelijk. Toch heeft het bestuur het in verschillende situaties toegestaan om per e-mail te stemmen over zakelijke voorstellen. In het huishoudelijk reglement staat echter letterlijk:

  “Waar in het huishoudelijk reglement wordt gesproken over ‘schriftelijk’, worden geen elektronische communicatiemiddelen als e-mail en fax bedoeld, tenzij expliciet anders vermeld wordt.”

  Gelukkig is het eenvoudig om het huishoudelijk reglement te wijzigen. Dit gebeurt in de algemene ledenvergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*